HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11634
ime ŠPENDL, Hinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen7. 7. 1921.Straža pri Slov. Gradcu /Slovenija/
apsolvirao1952.
diplomirao31. 7. 1953.
umro22. 12. 1995.Maribor

 Sin Augusta, zanimanjem poštanskoga službenika. Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. U Mariboru je završio osnovnu školu i šest razreda gimnazije, a maturirao je u Ljubljani.
 Nakon mature upisao se na Medicinski fakultet i volonterski je radio u zdravstvu, ali 1948. prelazi na Poljoprivredno - šum. fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu, Biološki smjer, škol.g. 1951.-52. a diplomirao je 31.7.1953. god.
 Do 1955. god. radio je kao taksator i pomoćnik referenta za uzgoj šuma pri GG Maribor. U vrijeme čestih reorganizacija slovenskoga šumarstva do 1956. radio je na OLO Maribor, Uprava za šumarstvo, zatim do 1961. radi u Šum. poslovnom savezu kao uzgajivač, revirnik i voditelj šumarske operative u zadružnom sektoru KZ Ruše i Lovrenc na Pohorju. God. 1960. položio je stručni ispit, a nakon toga do 1963. radio je kao operativni šumar u Agrokombinatu Maribor, Odjel za šumarstvo.
 Dipl. ing. Hinko Špendl bio je šumar širokog dijapazona - uzgajivač, ekonomist, racionalizator, pobornik razvoja privatnih šuma i kvalitetnijeg života. Poznata su njegova načela istinoljubivosti, dobronamjernosti i principijelnosti, što mu je često stvaralo poteškoće, tako da je morao posljednjih 20 godina raditi u Austriji kao tehnički službenik pri firmi SIEMENS Wien. U Sloveniju se vratio 1992. god. i umro 1995.
 Bio je član ŠD u Mariboru.

 *** ŠL 1955., s. 545.
 *** ŠN, s. 366; SŠN 2, 1998., s. 688.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM