HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11636
ime ŠPIRANEC, Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen1. 1. 1910.Zagreb
apsolvirao1933.
diplomirao11. 10. 1933.
umro1. 1. 1995.Zagreb U Zagrebu je maturirao 1928. god. i upisao se na Šum. odjel Poljoprivredno-šum. fakulteta u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1932.-33., te iste godine diplomirao (11.10.1933.).
 Šumarsku praksu započeo je kao pripravnik u poduzeću "Šipad" u Bosni. Nakon položenog stručnog ispita, bio je postavljen za pristava u Banskoj upravi u Skopju, u Makedoniji, gdje je ostao do 1938. kada je premješten u Šumariju Pisarovina, a odatle u Šumariju Zelina. Kao upravitelj šumarije ostao je u Zelini do 1943. god. kada je prešao u Šumariju Vel. Gorica. Nakon rata, 1946. premješten je u Šumariju Garešnica, zatim 1947. u Kutinu, a 1949. postavljen je u Oblasni NOO, u referadu za šumarstvo.
 Kad je osnovan Institut za šumarska i lovna istraživanja, dolazi u Institut u kome je radio sve do umirovljenja (1975.) na izradi domaćih drvnogromadnih tablica za naše glavne vrste drveća. S Institutom je sura-đivao i nakon odlaska u mirovinu.
 Zanimao se za manju sastojinu močvarnog taksodija na području Motovunske šume u Istri i tu je više od jednog desetljeća pratio razvoj sastojina, smatrajući da bi ta vrsta drveća mogla korisno poslužiti za pošumljivanje močvarnih područja.
 Njegova publicistička djelatnost bila je raznolika i opsežna. Sura-đivao je u Šum. listu i Šum. novinama, a surađivao je u izradbi "Šumarskog priručnika" i "Lugarskog priručnika". Načinio je i nekoliko elaborata i odr-žao predavanja.
 Rezultate svojeg znanstvenoistraživačkog rada objavljivao je u ediciji "Obavijesti" Instituta i kasnije u ediciji "Radovi".
 Problem obrade podataka za izradbu drvnogromadnih tablica (programi za obračune) uspješno je riješio surađujući sa stručnjacima informatike. I taj se rad može smatrati početkom ere informatike u šumarstvu.
 Bio je na nekoliko stručnih putovanja u zemlji i inozemstvu.
 Služio se njemačkim, francuskim, engleskim jezikom i esperantom (sastavljao je esperantskohrvatski rječnik, koji nije dovršio, a sadrži 17 tisuća riječi). U posljednjim godinama života napisao je i nekoliko novela.
 Bio je član HŠD (1943.).

1Ing. M. Špiranec, 1942: O našoj šumarskoj brojidbi.. Š.L. 5, s.129 PDF
2ing. M. Špiranec, 1950: O količini proizvedenih biljaka iz sjemena. Š.L. 7-8, s.321 PDF
3ing. M. Špiranec, 1950: Izdvajanje zemljišta za pošumljavanje- na tlima izvan krša. Š.L. 12, s.480 PDF
4ing. M. Špiranec, 1951: Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća. Š.L. 6, s.213 PDF
5Ing. M. Špiranec, 1952: Difereacijalna renta u šumarstvu. Š.L. 8, s.276 PDF
6LUGARSKI PRIRUČNIK; ŠUMARSKO DRUŠTVO NR HRVATSKE, ZAGREB 1953. BIB
7Ing. M. Špiranec, 1953: O pojmu »diferencijalna renta položaja«. Š.L. 3, s.147 PDF
8Ing. M. Špiranec, 1953: Ing. Giperborejski i ing. Marković: Dendrologija. Š.L. 6, s.294 PDF
9Ing. M. Špiranec, 1953: Ing. Bujukalić: Uloga i značaj šuma u privredi naše zemlje. Š.L. 7-8, s.357 PDF
10Živica kao ograda šumskog vrta. Ibid. 5-6, 1955., s. 1-2.
11Egzote u šumarstvu. Šum. novine 10, 1955., s. 2-4.
12Oprez kod sadnje američkog jasena. Ibid. 9, 1955., s. 2-3.
13Računanje pomoću obličnog broja. Šum. novine 4, 1955., Zagreb, s. 3.
14Špiranec ing. M., 1955: Korištenje podataka inventarizacije privatnih šuma u NRH. Š.L. 9-10, s.346 PDF
15Špiranec ing. Mirko, 1955: Sjemenarstvo. Š.L. 11-12, s.367 PDF
16Sjemenarstvo. Šum. list 11-12, 1955., s. 367-374.
17Postotak tehničkog drveta kod hrasta lužnjaka. Obavijesti 2, 1956., Zagreb, s. 10-13.
18O pouzdanosti medijana kao srednje vrijednosti kod računanja vremena prijelaza. Ibid. 7, 1957., s. 11-18.
19Iznošenje drvnih sortimenata u planini. Ibid. 4, 1957., s. 21-24.
20Ing. M. Špiranec, 1957: Bilješke iz bavarskog šumarstva. Š.L. 7-8, s.303 PDF
21Debljina i postotak kore hrasta lužnjaka u Motovunskoj šumi. Ibid. 11, 1959., s. 23-27.
22Prirast kestenovih panjača. Ibid. 11, 1959., s. 1-17.
23Debljina i postotak kore kestenovih panjača. Obavijesti 11, 1959., s. 17-22.
24Špiranec M., 1959: Metode pojačavanja vidljivosti godova na bukovim izvrcima. Š.L. 1-3, s.52 PDF
25Markić, M., Špiranec, M., Emrović, B., 1959: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu. Š.L. 4-5, s.91 PDF
26Špiranec M., 1959: Močvarni taksodij i mogućnost njegova uzgoja u našim krajevima. Š.L. 6-7, s.182 PDF
27M. Špiranec, 1959: II. sjednica Upravnog odbora Šumarskog društva Hrvatske održane 28. VIII. 1959.. Š.L. 6-7, s.245 PDF
28Uputstva za snimanje elemenata u primjernim sastojinama u svrhu izrade prirasnoprihodnih tablica. Ibid. 7, 1960., s. 1-14.
29Tablice drvnih masa za hrast lužnjak. Institut za šum. i lovna istraživanja NRH, Zagreb 1960.
30Oblični broj i drvno gromadne tablice za močvarni taksodij. Ibid. 7, 1960., s. 15-24.
31Stručno usavršavanje šumarskih kadrova. Ibid. 2-3, 1960., s. 37-40.
32TABLICE DRVNIH MASA ZA HRAST LUŽNJAK U NR HRVATSKOJ; Savez šumarskih društava NR Hrvatske, 1961. BIB
33Ing. M. Špiranec, 1961: Prilog poznavanju obličnog broja graba. Š.L. 9-10, s.357 PDF
34Prirast taksodije u Motovunskoj šumi. Obavij. 1, Zagreb 1962., s. 61-69.
35Živica. ŠE 2, Zagreb 1963., s. 758.
36Tablica drvnih masa kesten pitomi, grab. Instit. za šum istraž. Zagreb 1966.
37TABLICE DRVNIH MASA; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO - PRIVREDNIH ORGANIZACIJA, ZAGREB 1966. BIB
38Špiranec M., 1966: Desetgodišnji razvoj taksodija u Motovunskoj šumi.. Š.L. 9-10, s.433 PDF
39Proučavanje normalne proizvodnosti šuma. Radovi 14, Zagreb 1969., s. 1-39.
40M. Špiranec, 1969: Dvoulazne tablice drvnih masa za brezu na Papuku. Š.L. 1-2, s.60 PDF
41Mirko Špiranec, 1969: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo. Š.L. 5-6, s.179 PDF
42M. Špiranec , 1971: O prirastu nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama. Š.L. 1-2, s.13 PDF
43Oblični broj i tablice drvnih masa za pitomi kesten. Radovi 19, Zagreb 1972., s. 1-38.
44A. Špiranec, 1973: Drugi prilog poznavanju obličnog broja graba. Š.L. 1-2, s.45 PDF
45Drvnogromadne tablice za hrast, bukvu, ob. grab i pitomi kesten. Radovi 22, Zagreb 1975., s. 1-262.
46Prirasnoprihodne tablice za hrastove, bukvu, grab i pitomi kesten. Ibid. 25, 1975., s. 1-193.
47Tablice drvnih masa jele i smreke. Ibid. 29, 1976., s. 1-119.

nedeterminirano:
48VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: 8, (IV. god).
 *** ŠL 1943., s. 25; 1965., s. 592.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 155.
 *** ŠN, s. 358, 594; SŠN 2, s. 684.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 36, 151, 201, 203, 211.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 23, 28, 65, 77, 135, 177, 414.
 *** ŠIM, s. 83, 93, 94, 119, 151, 170-172, 178.
 Žunko, O.: In memoriam. Mirko Špiranec, dipl. ing. šumarstva. ŠL 3, 1995., s. 115-116, (s bibliografijom).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŽUNKO, Oto: MIRKO ŠPIRANEC, dipl. inž. šum., ŠL 3/1995, s.115 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM