HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1164
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1164)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Pavla i Mare rođ. Dobrčić. Osnovnu školu završio je u Mrzlom Polju, a Lugarsku školu polazio je i završio interno te postigao zvanje KV lugara. U šumarstvu se zaposlio 1959. god. Cijeli radni vijek bio je lugar u Šumariji Samobor, ŠG Zagreb. U mirovinu otišao je 1991. god. Kao umirovljenik živi s obitelji u Samoboru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM