HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11643
ime ŠPOLJARIĆ, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. i lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11643)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 11. 1911.Slavonski Brod
apsolvirao1935.
diplomirao5. 10. 1936.
umro16. 2. 1998.Zagreb Sin Davida i Terezije r. Brčić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Školovao se u Slav. Brodu: pučku školu završio je 1922., realnu gimnaziju 1931. godine.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1934.-35., a diplomirao 5.10.1936.
 Od 1936. do 1941. radio je kao šum. pripravnik i referent kod Brod. imovne općine, Šumarije Slav. Brod, zatim kod Vlastelinstva Eltz u Vukovaru, u Direkciji šuma Banja Luka (geodetski rad na kolonizaciji) te kod Direkcije šuma Vinkovci.
 Od 1941. do 1945. bio je upravitelj šumarija u Jasenovcu i Glini, a od 1945. do 1954. bio je upravitelj šumarija u Županji, Pleternici i Pakracu, te taksator. Radio je na poslovima uređivanja šuma i izradi gospodarskih osnova šuma Pakraca, Daruvara i Nove Gradiške.
 Od 1954. do 1958., bio je šum. i lovni inspektor Kotara Slav. Brod. Od 1959. do 1961. radio je kao taksator u Zagrebu - za šume Međimurja, Varaždina i Ivanca, a od 1961. do 1976. postavljen je ponovo za šum. i lovnog inspektora za općine Slav. Brod, Požegu i Novu Gradišku.
 Nakon 40 godina rada u šumarstvu, dipl. ing. Vladimir Špoljarić 1.12.1976. otišao je u mirovinu i preselio se s obitelji u Zagreb, gdje je nastavio svoju aktivnost u HŠD-u, u kojem je aktivan od diplomiranja. Bio je inicijator i jedan od osnivača DIT šumarstva i drvne industrije u Slav. Brodu, prvi predsjednik, potom tajnik društva do 1976. Zatim, bio je tajnik ŠD Zagreb i njegov predsjednik (1979.-82.). Od 1967. do 1971. član je Središnjeg odbora Saveza ITŠDI Jugoslavije. U HŠD u Zagrebu bio je član Nadzornog odbora (1993.-1997.).
 Za društveni rad u šumarstvu više puta je odlikovan. Zaslužni je član Saveza ITŠDI Hrvatske i SFRJ; počasni je član ITŠDI SFRJ (1976.).
 Povelju i zlatnu medalju SITŠDIH dobio je u povodu 130 god. HSŠD i 100 god. Šum. lista (1976.); za rad na ustroju lovstva dobio je Lovačko odlikovanje II. reda (srebrnu medalju).

1Špoljarić ing. V., 1955: Ekskurzija članova šumarskog kluba u Novoj Gradiški u Osijek i Baranju. Š.L. 3-4, s.125 PDF
2Špoljarić V., 1967: 10-godiš. postojanja i djelovanja DITŠIDI Sl. Brod. Š.L. 3-4, s.154 PDF
3Špoljarić V. i Petrović F., 1968: Lavoslav Loger. Š.L. 11-12, s.478 PDF
4Vasung, M., Špoljarić, V., 1970: O šumama slavonske regije.. Š.L. 9-10, s.327 PDF
5Špoljarić, V., 1985: Životni put jedne generacije — diplomanata Šum. fakulteta u Zagrebu 1935 godine. Š.L. 9-10, s.519 PDF
6Špoljarić, V., 1985: Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti drvnoj industriji »SLAVONIJA« u Slav. Brodu.. Š.L. 11-12, s.609 PDF
7Špoljarić, V., 1986: Antun — Tuna FERIĆ, dipl. inž.. Š.L. 3-4, s.169 PDF
8Špoljarić, V., 1989: JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988). Š.L. 9-10, s.549 PDF
9Špoljarić, V., 1992: FERDO ŠULENTIĆ, dipl. inž šum. 1907-1991.. Š.L. 1-2, s.107 PDF
10Špoljarić, V., 1992: IVO BOREVKOVIĆ, dipl. inž. šum. (1927-1992). Š.L. 11-12, s.578 PDF
11Špoljarić, V., 1992: VELIMIR IGRČIĆ, dipl. inž. šum (1921-1992). Š.L. 11-12, s.579 PDF
12Špoljarić, V., 1998: Franjo Petrović (1910 - 1998). Š.L. 1-2, s.127 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1940., s. 271; 1941., s. 20; 1943., s. 25; 1952., s. 73; 1965., s. 590, 593; 1976., s. 367, 565.
 *** ŠN, s. 322, 359; SŠN 2, s. 684.
 *** Zbornik Vinkovci, 1974., s. 548, 550, 716, 717.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 174, 374, 419.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 283, 339, 344, 370, 381, 383, 387, 429, 430, 440.
 Babić, V.: In memoriam, Vladimir - Vlado Špoljarić, dipl. inž. šum. (1911 - 1998.), ŠL 3-4, 1998., s. 198.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BABIĆ, Vladimir: Vladimir-Vlado Špoljarić, dipl. inž. šum. (1911 - 1998), ŠL 3-4/1998, s.198 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM