HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11649
ime Š., Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11649)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1932.
diplomirao10. 10. 1935.
djelovao Pančevo /Srbija/

 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1931.-32., a diplomirao 10.10.1935.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, 151.
 *** ŠN, s. 357; SŠN 2, 1998., s. 683.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM