HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11653
ime ŠTAJDUHAR, Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11653)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 9. 1907.Đakovo
apsolvirao1934.
diplomirao12. 2. 1935.
karijera1935.Olovo /BiH/
1949.ZagrebInstitut za drvo
djelovao Olovo, Sarajevo, BiH, Draganić, Bjelovar, Zagreb
umirovljen1968.
umro20. 6. 1983.Zagreb Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1933.-34., a diplomirao 12.2.1935.
 Radio je u Olovu, BiH (1935.), zatim u Direkciji šuma u Sarajevu (1935.-1946) te na šumarijama i režijskim manipulacijama (Olovo, Vitez, Okruglica, Nemila i Srednje). U Hrvatskoj je radio u Draganičkoj šumariji i u ŠIP Bjelovar. Od 1949. do mirovine (1968.) bio je u Institutu za drvo u Zagrebu. Najprije se bavio iskorišćivanjem šuma, a poslije se specijalizirao u proizvodnji furnira i ploča pa je bio rukovodilac u našim prvim tvornicama za proizvodnju iverica.
 Bio je direktor Instituta za drvo u Zagrebu (1967.-68.) i glavni urednik časopisa "Drvna industrija" (1967.-74.). Objavio je velik broj stručnih i znanstvenih radova s područja drvne ind. i drvne tehnologije. Suradnik je "Šum. enciklopedije". Pisao je prikaze stručne literature (1950, 1951, 1959). Radio je na višejezičnoj nomenklaturi pojmova iz drvne industrije. Bio je suradnik knjige "Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice Šumarskog lista".
 Kao ekspert za ploče, sudjelovao je na savjetovanjima FAO i ECE u Ženevi (1957., 1962., 1968.) i Rimu (1963.) te na velikom broju stručnih skupova u zemlji.

1Otpaci (u šumi, kod ind. obrade drva, iskorišćivanje otpadaka), ŠE I. izd, sv. 2, s. 200-202.
2F. Štajduhar, 1950: »Tronal« lake građevne ploče (njem.). Š.L. 5, s.214 PDF
3ing. F. Štajduhar, 1950: Briketiranje piljevine. Š.L. 7-8, s.288 PDF
4F. Štajduhar, 1950: Racionalizacija i inovatorstvo u drvnoj industriji. Š.L. 11, s.451 PDF
5F. Štajduhar, 1951: Ing. Juraj Krpan: Furniri i šperovano drvo. Š.L. 8-10, s.340 PDF
6LUGARSKI PRIRUČNIK; ŠUMARSKO DRUŠTVO NR HRVATSKE, ZAGREB 1953. BIB
7Topolovina u meh. preradi drva. u knjizi “Problem gajenja i iskoriščavanja topola i drugih vrsta mekih listača”, Beograd 1956, knj. 2, s. 95-119.
8Topolovina kao sirovina za iverice. Topola 1957, br. 4. s. 269-275.
9Fr. Štajduhar, 1959: Krpan dr. J.: Sušenje i parenje drva. Š.L. 1-3, s.67 PDF
10Štajduhar F., 1965: Razvoj Instituta za drvo u Zagrebu. Š.L. 11-12, s.573 PDF
11Iskorišćivanje šuma - prerada drva - trgovina - standardi i uzance. PŠH 1846-1976, Zagreb 1976, s. 201-266.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, (III. god.).
 *** ŠL 1940. s., 271; 1943. 25.
 *** ŠN, s. 358, 595; SŠN 2, s. 684.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 2, 254, 256, 419.
 *** In memoriam. Franjo Štajduhar, dipl. inž. šum. (1908 - 1983.), (s bibliografijom). ŠL 1983., s. 4678-469.
 *** ŠE 3, 1987., s. 336.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 285.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Petrović, S.: Franjo ŠTAJDUHAR, dipl. inž. šum., ŠL 9-10/1983, s.467 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM