HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11655
ime ŠTANFAR, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11655)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 2. 1951.Ladvenjak
srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1976.
diplomirao19. 12. 1977.
umro29. 7. 2018.Nova Gradiška Srednju Šumarsku školu zavr-šio je u Karlovcu 1970. god. Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu i diplomirao na ŠG odjelu 19.12.1977.
 Od 15.1.1979. bio je zaposlen kao pripravnik u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška u Službi za uređivanje šuma, a zatim kao taksator i samostalni taksator i 1990. rukovoditelj službe. Od 1.1.1992. radi kao stručni suradnik za uzgajanje šuma u Upravi šuma Požega. Od 1.4.1994. god. upravitelj je Šumarije Nova Gradiška, a od 1.9.1995. rukovoditelj Proizvodnog odjela u UŠ Nova Gradiška. Od 14.7.1997. god. radi na mjestu rukovoditelja Odjela za uređivanje šuma UŠ Nova Gradiška.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 66; 1996., s. 59.
 *** HŠD 1846-1996., s. 415.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 695.
 Tomić, I.: Zaposlili geodetskog struč-njaka. Časop. "HŠ" 27, 1999., s. 30.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM