HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11656
ime ŠTANFEL, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen18. 9. 1928.Gašparci /Delnice/
apsolvirao1953.
diplomirao20. 2. 1954.
karijera1954.Vinkovcisekcija za uređivanje šuma
1956.Šumarija Novi Vinodolskiuređivanje i zaštita šuma, lovstvo
1961.Šuma Zagrebkomercijala
1973.Jadran Sežanakomercijala
umirovljen1992.Zagreb
umro5. 11. 2012.Zagreb Sin Josipa i Franciske r. Štimac. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio trgovac, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Turkima 1939., a srednju u Zagrebu. Maturirao je na IV. muškoj realnoj gimnaziji 1949.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1952.-53., a diplomirao 20.2.1954. godine na Biološkom odsjeku.
 Pripravnički staž odradio je u Sekciji za uređivanje šuma Vinkovci (1954.-1955.). Slijedi premještaj k Šumariji Novi Vinodolski, gdje pretežito radi na uređivanju i zaštiti šuma te lovstvu (1956.-1961.). Reorganizacijom šumarstva napušta šumarsku operativu, zaposlivši se u poduzeću "Šuma" Zagreb, trgovačkom poduze-ću za promet proizvoda šumarstva, drvne industrije i građevnog materijala, u službi komercijale (1961.-1973.). Najduže je radio u poduzeću "Jadran" Sežana, predstavništvo Zagreb (1973.-1991.) i to u sektoru komercijale na izvozu proizvoda šumarstva.
 Umirovljen je 1992. godine.
Živio je u Zagrebu do smrti 5. studenoga 2012.

 *** ŠN, s. 367; SŠN 2, 1998., s. 689.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kotara ..., Zagreb 1997., s. 210, 232.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAPEC, Davorin: JOSIP ŠTANFEL (1928–2012), ŠL 1-2/2013, s.118 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM