HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11657
ime Š., Cvetko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11657)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1962.
diplomirao7. 5. 1963.
karijera1. 9. 1964.NP Risnjak
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Stjepana i Vazmoslave r. Janeš. Hrvat. Otac mu je bio matičar, a majka domaćica. Niže razrede osnovne škole završio je u Gerovu 1947., a nižu gimnaziju u Delnicama 1952. god. U nemogućnosti da se dalje školuje, sa 16 godina dobio je posao pomoćnog manipulanta u Šumariji Gerovo, a sa 18, položivši lugarski ispit, dobiva svoju lugariju zvanu "Guslica". Sa 19 godina (1955.) upisuje drugi razred srednje Šumarske škole u Karlovcu, na kojoj maturira 1958.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. fakul. 7.5.1963.
 Odsluživši vojni rok, prvo zaposlenje dobiva u NP "Risnjak" (1.9.1964.), u kojem je dvije godine kasnije imenovan direktorom. Nakon 14 godina rada u NP "Risnjak" (1964.-1978.), gdje između ostalog s Prirodoslovnim muzejem Rijeka organizira proslavu 20. obljetnice proglašenja šuma Risnjaka nacionalnim parkom, 1.12.1978. napušta Gorski kotar i zapošljava se u Regionalnom zavodu za zaš-titu spomenika kulture u Rijeci, na poslovima referenta za zaštitu prirode. Od 1.6.1982. do 30.9.1986. rukovoditelj je RJ Vrtlarstvo OOUR-a Cvjećarstvo riječkih Parkova i nasada, a od 1.10.1986. pa do prikupljanja ovih podataka (1999.) zaposlen je u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP), Direkciji za upravljanje i prijenos u Odjelu za izgradnju, Rijeka - na imovinskopravnim poslovima.
 Uz sklonost peru već od mladih dana vrsni je karikaturist, a u posljednje vrijeme likovni stvaralac. "Poput Dragutina Hirca, koji je velebni i gordi naš Gorski kotar, našu hrvatsku Švicu, predstavio dojmljivom snagom neposredne pisane riječi, tako isto, samo stoljeće kasnije, kistom i bojom čini naš Cvetko Štanfelj", (Frković, A. 1998.). Uz nastup na skupnoj izložbi šumara - slikara u Karlovcu 1997. Javna ustanova Risnjak, Crni Lug organizirala mu je prvu samostalnu izložbu slika 1998. godine.
 Nosilac je više značajnih priznanja i nagrada.

1Šuma, drvo, turizam, (uz međunarodni simpozij u Celovcu). Drvosječa 28, Delnice 1973., s. 14-15.
2Nacionalni park "Risnjak", (povodom 20. godišnjice postojanja). Drvosječa 39-40, Delnice 1974., s. 8-9.
3Štanfelj, C., 1974: Šuma — drvo — turizam. Š.L. 1-2, s.38 PDF
4Štanfelj, C., 1975: Kraj »Kraljice šuma«. Š.L. 1-3, s.54 PDF
5Lovci oprez! Novi Odštetni cjenik za posebno zaštićene životinjske vrste. Drvosje-ča 76, Delnice 1978., s. 21; LV 5, 1979., s. 134-135.
6Odlaganje smeća, odraz naše kulture. Drvosječa 29-80, Delnice 1978., s. 21.
7Novu su godinu započeli uspješno, (LD "Tetrijeb" Gerovo). LV 11, Zagreb 1978.-79., s. 321.
8Gljive, važna stavka u prehrani stanovništva. Ibid., br. 87., 1979., s. 23.
9Lividraga nekad. Ibid., s. 88, 1979., s. 22.
10Nacionalni park "Risnjak". Monografija "Gorski kotar", Delnice 1981.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** PŠH 1846 - 1976., s. 419.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892- 1991. Zagreb 1993., s. 100, 129, 443.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 70.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga Kotara... Zagreb 1997., s. 210, 232.
 Frković, A.: Prva samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja. Katalog izložbe. Crni Lug 1998.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj, ŠL 5-6/1999, s.254 PDF
 FRKOVIĆ, Alojzije: Priče i anegdote šumarnika Cvetka Štanfelja posvećene Gerovčanima, ŠL 3-4/2012, s.204 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM