HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11658
ime ŠTEFANČIĆ, Andrija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11658)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 7. 1941.Kršinci /Našice/
srednje obr.1960.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1964.
diplomirao1. 7. 1965.
umro24. 12. 2020.Našice Sin Andrije i Eve r. Horvatović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Našicama 1956., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1960. god.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1.7.1965. na Šumarskom odjelu, biološki smjer.
 U ŠG "Krndija" Našice počeo je raditi 10.7.1965. Od 27.9.1965. do 22.9.1966. bio je na odsluženju vojnog roka, a zatim nastavlja raditi kao pripravnik do 1.7.1967. Po zavr-šetku pripravničkog staža postavljen je za referenta racionalizacija i normiranje u istom ŠG, gdje radi do kraja 1972.g. Nakon toga jednu je godinu referent za uređivanje šuma, a zatim od 1975. do 1978. referent za iskoriš-ćivanje šuma. Od 1979. do 1985. bio je rukovoditelj Proizvodnog sektora, a zatim dvije godine v.d. direktora OOUR za iskorišćivanje šuma (1985.-1987.). Od 1987. do 1990. radio je kao savjetnik za iskorišćivanje šuma RZ ZS "Slavonske šume". Nakon reorganizacije hrvatskoga šumarstva, 1991. postavljen je za upravitelja UŠ Na-šice, na kojem je mjestu bio i 1994. Godine 1998. imenovan je šumarskim savjetnikom.
 Objavio je nekoliko radova u časopisu "Mehanizacija šumarstva" i ŠL.
 Član je HŠD.

1Prijedlog tehnologije za proizvodnju i izvlačenje višemetarskog prostornog drva u srednjodobnim sastojinama prigorskog i brdskog terena, uz prethodnu izgradnju mreža vlaka, (sa Slabak, M. i Mazul, S.). Mehanizacija šumarstva 1977., s. 12.
2Privlačenje drvnih sortimenata iz prorednih sječa žičarom urus tip MI- NI 400-09. Mehanizacija šumarstva 1979., s. 323.
3Komparativno istraživanje proizvodnosti rada, troškova proizvodnje i oštećenosti stabala primjenom deblovne i sortimentne metode rada u proredi sastojina. Ibid. 1989., s. 93.
4Primjena mehanizacije na privlačenju drvnih sortimenata u prorednim sječama prigorja i brda ŠG "Krndija" Našice. Zbornik Opatija, 1996., s. 363.
5Štefančić, A., 1997: Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip. Š.L. 9-10, s.479 pdf
6Štefančić,A., 1998: Udio drvnih sortimenata u votumenu krupnog drva do 7 cm promjera za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama. Š.L. 7-8, s.329 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 59.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 60.
 Lovreković, M.: Organizacija i koriš- tenje izvora šumarskih informacija, (dipl. rad), ŠF Zagreb, 1997., s. 14, 17, 24, 35.
 *** Prikrajanje mora biti stručno. Časop. "HŠ" br. 24, 1998., s. 9.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM