HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11663
ime Š., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11663)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1940.
diplomirao26. 9. 1941.
djelovao Brod na Kupi Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1939.-40., a diplomirao 26.9.1941. godine.

 *** ŠL 1944., s. 114
 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 685.
 Klepac, D.: Iz šumar. pov. Gorskoga kotara ..., Zagreb 1997., s. 210, 232.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM