HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11665
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11665)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1954.
diplomirao19. 5. 1955. Sin Antuna i Ivke rođ. Klepac. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji zemljoradnika. Majka mu umire kad je imao dvije godine. Osnovnu je školu završio u Smrečju 1937., nižu gimnaziju u Delnicama 1947., a Šumarsku školu u Karlovcu 1950. godine.
 Tijekom II. svj. rata Talijani su mu opljačkali i spalili kuću. Oca, bra-ću i sestru s mužem i djecom internirali su u logor Kampor na otoku Rabu, gdje mu otac pogiba 1942. god. Ivan je tada sa šesnaest godina stupio u NOB-u. Po završetku rata demobiliziran je u činu kapetana I. klase radi školovanja.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1953.-54. na Šumarskom odjelu. Diplomirao je 19.5.1955. na Biološkom odsjeku.
 U Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu radio je od 1.10.1945. do 31.3.1946. i od 11.I. do 3.9.1947. god., kada je otišao u Šumarsku školu u Karlovac.
 Za vrijeme ljetnog raspusta radio je na poslovima šumarstva u Šumariji Gerovo (1948.-1955.).
 Nakon diplomiranja zaposlio se u Šumariji Dvor na radnome mjestu upravitelja (1.6.1955.-31.12.1959.). Radio je na svim stručnim poslovima: pošumljavanju, njezi mladika, iskorišćivanju, izgradnji šumskih vlaka, šumskih cesta, zaštiti od bujica, u rasadniku i dr. Po njegovom idejnom projektu izrađen je izvedbeni projekt za novu šumariju u Dvoru. Tu je otvorio školu za izobrazbu lugara, manipulanata i lovočuvara. Polaznici su bili iz svih šumarija Banovine.
 Od početka 1960. do kraja 1962. bio je direktor ŠIP Dvor. Za to vrijeme izgrađena je parketara, energana, sušara, proširena pilana, rekonstruirana stolarija te ostali pomoćni objekti. Osposobljeni su radnici za rad u parketari i stolariji. Iz poduzeća gubitaša, uspio je načiti profitabilnu radnu organizaciju.
 Dvor je napustio početkom 1963. i prešao na rad u ŽTP Zagreb, gdje je do 4.5.1978. bio direktor Sekcije za zaštitu pruge od erozija, bujica i snježnih nanosa. Radio je na sanaciji željezničkih pragova, poboljšanju impregnacije drvenih pragova i kontrolirao kvalitetu impregnacije u Impregnaciji Karlovac i Impregnaciji Slav. Brod.
 Izradio je idejni projekt garniture vlaka za uništavanje kemijskim sredstvima korova na prugama u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Korištena su nova kemijska sredstva, što je rezultiralo velikom novčanom uštedom.
 Pri Zajednici jugoslavenskih željeznica bio je član povjerenstva za kontrolu rada impregnacija u SFRJ.
 O problematici impregnacije drvenoga praga, stabilizaciji donjega stroja, zaštiti od bujica i eroziji tla, zaštiti od snježnih nanosa i vjetrova pisao je u stručnoj literaturi, ponajviše u časopisu "Željezničar". Na savjetovanju o primjeni herbicida na željezničkim prugama i nasipima održao je referat u Zagrebu (23.12.1977.).
 Dana 5.5.1978. vraća se dipl. ing. Ivan Štimac na rad u šumarstvo. Do 1983. radio je u ŠG Zagreb OOUR Hortikultura. Kako je u međuvremenu otkriveno njegovo aktivno sudjelovanje u "Hrvatskom proljeću", proglašen je hrvatskim nacionalistom, suspendiran s radnog mjesta i umirovljen 30.6.1983. godine.
 Tijekom Domovinskog rata radio je na organizaciji logistike u obrani Domovine: ustroju brigade, narodne zaštite, kriznog stožera, Hrvatskog časničkog zbora, Udruge hrvatskih ratnih veterana II. svj. rata. Obnašao je dužnost tajnika Hrv. časničkog zbora i predsjednika Hrv. ratnih veterana.
 Dipl. ing. Ivan Štimac služi se talijanskim i francuskim jezikom. Sudjelovao je na Kongresu šumara na Bledu 1958. godine.
 Za uspješan rad u gospodarstvu primio je više pohvala, priznanja i odličja. Za zasluge na logistici i obrani Domovine tijekom Domovinskog rata dobio je Spomenicu Domovinskog rata, Zahvalnicu i druga priznanja.
 Član je HŠD, HDZ, Hrvatskih ratnih veterana i Hrv. časničkog zbora. Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

1Štimac, I., 1998: Bogomil Čop, dipl. inž. šum. (1912 -1998). Š.L. 3-4, s.199 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 368 (stoji: iz Delnica !).
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kotara ..., Zagreb 1997., s. 210, 232.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 689.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STOJKOVIĆ, Mladen: Ivan Štimac, (1926 – 2007) , ŠL 7-8/2007, s.404 PDF
 STOJKOVIĆ, Mladen: Ivan Štimac, (1926 – 2007) , ŠL 7-8/2007, s.404 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM