HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11669
ime Š., Dalibor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11669)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao29. 11. 1994.

član HŠD ogranak
Varaždin

1995

UŠP Koprivnica

diplomirani inženjer šumarstva Studirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao na Šumarskom odsjeku 29.11.1994. godine.

1Štorga, D., 2004: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima. Š.L. 5-6, s.287 pdf
2Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta, 2011: Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM