HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11670
ime Š., Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11670)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1935.
diplomirao10. 10. 1935. Sin Mirka i Olge r. Vurdelja. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio liječnik, a majka domaćica. Pučku školu završio je u Topuskom 1923., a maturirao je na I. realnoj gimnaziji u Zagrebu 1931. godine.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1934.-35., a diplomirao 10.10.1935.
 Nakon diplomiranja zaposlio se kao honorarni službenik u Direkciji šuma Zagreb (15.10.1936.-4.1.1940.). Stalni posao dobiva u Topuskom, Šumarija Vranovina 5.1.1940., kao šum. vježbenik, i tu ostaje u ratnim godinama do 15.8.1943., kada je premješten za kotarskog šum. referenta u Gvozd (Vrginmost). Nakon završetka rata premješten je u Karlovac, u Okružni odbor, za šum. referenta (6. V.-9.10.1945.). Od 10.10.1945. do 20.6.1947. bio je rukovodilac Okružnog odjela za šumarstvo, najprije u Petrinji, a zatim u Sisku. Naredne tri godine (21.6.1947.-31.8.1950.) bio je šef plana pa šef proizvodnje u ŠG Sisak, Petrinja i Glina. Uslijedilo je mjesto upravitelja Šumarije Glina (1.9.1950.-4.11.1951.), a zatim mjesto upravitelja Šumarije Zagreb (5.11.1951.-21.6.1960.). Posljednje njegovo radno mjesto, u trajanju 17 godina bilo je u ŠG Zagreb (1.7.1960.-30.6.1977.), gdje je bio referent, samostalni referent, savjetnik - rukovoditelj službe za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma.
 U mirovinu odlazi 1.7.1977. Živi u Zagrebu od 1951.godine.
 Dugogodišnji je član HŠD. Nikad nije bio član nijedne političke udruge.
 Prilikom proslave 130. obljetnice HSŠD i 100. godišnjice "Šumarskog lista" (1976.) dodijeljena mu je Povelja i zlatna medalja Saveza ITŠDI Hrvatske, a 1978. godine dodijeljena mu je Povelja zaslužnog člana toga društva.

1Štraser, R., 1991: IVO PODHORSKI. Š.L. 3-5, s.238 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1940., s. 183, 271; 1942., s. 31; 1943., s. 25, 268; 1952., s. 75; 1976., s. 368 (Štraser, Straser).
 *** ŠN, s. 359 (Strasser).
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 293, 294, 299, 302, 305-307, 440.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 684.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STOJKOVIĆ, Mladen: Rudolf Štraser, dipl. ing. šum. (1912 – 2000), ŠL 11-12/2000, s.752 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM