HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11677
ime Š., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11677)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao1996.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike
i tehnologije, asistent
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Marka i Marije, r. Kasapović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji: otac mu je dipl. ing. šumarstva. Osnovnu školu završio je u Slav. Brodu, gdje je i maturirao na CUO "Zlatko Šnajder" 1991. godine, smjer matematika - fizika.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odsjeku 1996., iz znanstvenoga područja iskorištavanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Primjena forvardera Timberjack 1210 pri izvoženju obloga drva u prigorskim šumama Psunja".
 Od 1.4.1997. radi na Šum. fakultetu u Zagrebu, na mjestu znanstvenoga novaka, u Zavodu za iskorištavanje šuma, na znanstvenoistraživačkom projektu "Promicanje proizvodnje u hrvatskom šumarstvu" Ministarstva poljoprivrede i šumarstva R. Hrvatske. Na Šum. fakultetu upisao je poslijediplomski studij iz područja iskorištavanje šuma.
 Član je Pododbora za oblo drvo unutar Tehničkog odbora 55 Oblo drvo i piljena građa pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo te Hrvatskog ekološkog društva.

1Krpan, A. P. B., Šušnjar, M., 1999: Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.241 pdf
2Krpan, A., Šušnjar, M., 1999: Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada". Š.L. 5-6, s.263 PDF
3Šušnjar, M., 2001: Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001). Š.L. 11-12, s.670 PDF
4Marijan Šušnjar, 2003: Some quality characteristics of fir trees (Abies alba Mill.) in the Educational-experimental forest site Zalesina, Management unit “Belevine”. GŠP vol. 40 s. 1
5Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245 pdf
6Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena. Š.L. 7-8, s.381 pdf
7Šušnjar, M., Lukić, N., 2004: Dvoulazne tablice obujama stabala jele u gospodarskoj jedinici “Belevina”, Gorski kotar. Š.L. 9-10, s.537 pdf
8Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić, 2005: Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva. Š.L. 7-8, s.393 pdf
9Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat, 2006: Dinamičko opterećenje kotača skidera pri privlačenju drva. GŠP vol. P5 s. 601
10Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
11Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
12Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241 pdf
13Jurij Marenče, Marijan Šušnjar, 2019: Granične sile i mase tovara pri privitlavanju drva. Š.L. 11-12, s.515 pdf
14Marijan Šušnjar, 2020: Prof. dr. sc. Stanislav Sever. Š.L. 9-10, s.531 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 368, 675.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM