HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1168
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, referent za šumske štete
     

                                                                IZBOR      (lugari /1168)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1969.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Šum. školu u Karlovcu završio je, uz rad, 1969. god. U šumarstvu se zaposlio 1955, a 1974. radio je u Šumariji Vrbovec ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM