HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11683
ime Š., Dejan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1989.
diplomirao12. 7. 1990.
karijera1. 12. 1990.Delnice

član HŠD ogranak
Delnice

1991

Šumarija Rijeka

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Andrije i Jasminke r. Pšorn. Hrvat. Otac mu je dipl. ing. strojarstva, a majka liječnica. Djed po majci bio mu je ugledni šumar Josip Pšorn. Osnovnu i srednju školu završio je u Crikvenici. Maturirao je u CUO "Antun Barac" 1984. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum.fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 12.7.1990.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u Goranskoprim. ŠG Delnice 1.12.1990. Nakon pripravničkog staža u Odjelu za razvoj, premješten je u Šumariju Rijeka na radno mjesto revirnika krških šuma. Nakon četiri godine, 1.8.1995. postavljen je za upravitelja Šumarije Rijeka, na kojoj se dužnosti nalazio i prilikom prikupljanja podataka početkom 1999. god.
 U slobodno vrijeme bavi se lovom. Član je LD "Srnjak" Fužine - Lokve i stručni suradnik za provedbu LGO za državno lovište "Lokve". Pred ispitnim povjerenstvom HLS 4.7.1991. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja. Ovlašteni je predavač i ispitivač HLS-a iz područja lovna balistika, te predavač i ispitivač ŽLS-a iz lovne trofejistike. Za aktivnosti u lovstvu primio je odličja III, II i I reda.
 Aktivan je sudionik međunarodnoga savjetovanja "Zaštita šuma od požara na području Istre i Kvarnera" održanog 14.6.1996. u Rijeci, na kojem je nastupio referatom "Protupožarna organizacija Šumarije Rijeka i šumski požari na primorskom dijelu UŠ Delnice u 1995. godini".
 Član je HŠD, ogranak Delnice.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" 1995., s. 64; 1996., s. 57.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM