HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11685
ime Š., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11685)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1965.
diplomirao1966.
karijera1. 8. 1966.šumarija Koprivnica

 Sin Ivana i Marije r. Osterman. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio učitelj, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu završio je u Koprivnici. Maturirao je na Gimnaziji "Ivo Marinković" 1960. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1966. godine.
 Prvo zaposlenje dobio je u ŠG Koprivnica, Šumarija Koprivnica, 1.8.1966. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža polaže stručni ispit u Virovitici (1967.), nastavivši raditi u istom ŠG, ali sada kao referent za investicije od 18.9.1967. Slijedi kraće zaposlenje u Šumariji Sokolovac (1.I.-31.10.1970.), pa povrat u Šumariju Koprivnica na radno mjesto referenta eksploatacije šuma (1.10.1970.-31.12.1976.). U istom je svojstvu i u OOUR Koprivnica (1.1.1977.-31.10.1981.), a zatim upravitelj Šumarije Koprivnica do 1.9.1985. Nakon toga do 31.12.1990. u istom ŠG vodi privatne šume, a osnivanjem JP "Hrvatske šume" 1.1.1991. imenovan je upraviteljem Šumarije Koprivnica, na kojoj se dužnosti nalazio i krajem 1999.g.
 Član je HŠD i LD "Srndač" Koprivnica. U slobodno vrijeme bavi se voćarstvom i vinogradarstvom.

 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 473.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 61; 1996., s. 54.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 692.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM