HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1169
ime K., Stjepan  - mlađi
zvanje
zanimanje     
lugar – čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /1169)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U Šumariji Varaždin, UŠ Koprivnica radio je neprekidno od 1.12.1981. do tragične smrti koja ga je zadesila u 49. god. života. Radio je pretežito kao lugar – čuvar šuma i lov., a posljednje dvije godine bio je poslovođa na uzgoju i zaštiti šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM