HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11693
ime Š., Slavko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11693)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao8. 11. 1979.

 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu i diplomirao na ŠG odjelu 8.11.1979. godine.
 Prema nepotpunim podacima, 1994. bio je zaposlen kao revirnik u Šumariji Sisak, UŠ Sisak.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM