HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11695
ime ŠTETIĆ, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11695)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 9. 1908.Grbavac /Grubišno Polje/
apsolvirao1931.
diplomirao12. 2. 1932.
umro31. 8. 1978.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin učitelja, porijeklom iz Ivankova kod Vinkovaca. Osnovnu je školu pohađao u Čajkovcima kod Đakova (1914.-18.), a gimnaziju je završio u Zagrebu 1927. god.
 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1930.-31., a diplomirao 12.2.1932.
 Po završetku studija izabran je za asistenta u Institutu za fitopatologiju Poljoprivredno-šum. fakulteta u Zagrebu, gdje je zapažen njegov talent za umjetničko slikanje. Kao vrsni crtač izradio je veći broj shema, slika i priloga iz područja fitopatologije.
 Od 1933. radi kao vježbenik kod Direkcije šuma u Vinkovcima. Nakon toga postavljen je u zvanju šum. pristava za upravitelja šumarija Banova Jaruga, Nova Kapela i Kutjevo. U tijeku II. svj. rata radi u Direkciji šuma Nova Gradiška u svojstvu referenta za uzgajanje šuma, a bavi se i problemima uređivanja šuma. Poslije rata odlazi na područje Vinkovaca i Osijeka, a 1953. dolazi u Zagreb, u ŠG "Šamarica" za šefa uzgoja.
 Savjestan i stručan u poslu, brzo je napredovao: vodio je referadu u Ministarstvu šumarstva SR Hrvatske, a 1963. prelazi u Poslovno udruženje šumskoprivr. organizacija, gdje je bio tehnički direktor i zamjenik direktora - sve do odlaska u mirovinu 1973.g.
 Bio je suradnik jedino "Šumarskih novina". Od 1952. do 1959. objavio je u njima 65 stručnih članaka iz pedologije, fitopatologije, uzgoja šuma, zaštite šuma i mehanizacije u šumarstvu, te nekoliko članaka o sporednim užicima. Bio je član uredništva "Šumarskih novina", "Vjesnika Dru-štva lugara Hrvatske", Biltena Posl. udruženja šumskoprivr. organizacija Hrvatske i nekoliko priručnika.
 Bio je član povjerenstva za stru-čne ispite, pa je pisao uputstva i priručnike za te ispite.
 Bio je član HŠD. Za dugogodišnji rad na unapređenju šum. struke 1976. Savez ITŠDIH dodjeljuje mu Povelju i zlatnu medalju.

1Štetić, J. Šafar, 1950: Mitteiluagen der schweizerischen Anstalt f. d. foistliche Versuchswesen, XXVI Band, 1 Heft, Zurich 1949.. Š.L. 5, s.217 PDF
2Šumski požari. Šumarske novine 6-7, Zagreb 1952.
3Melioracija šuma. Ibid., 10, 1952.
4Bolest biljaka. Ibid. 12, Zagreb 1952.
5Bolest lišća i iglica. Ibid. 1-2, 1953.
6Korisne ptice pomagači u zaštiti šuma. Ibid., 1-2, 1953.
7Biljne nametnice. Ibid., 1-2, 1953.
8Truležine na žilama korijenja. Ibid., 1-2, 1953.
9Truležine korijena. Ibid., 1-2, 1953.
10Trulež mrtvog drveta. Ibid. 1-2, 1953.
11Primjena sredstava za suzbijanje bo lesti. Ibid., 3. 1953.
12Trulež stabala. Ibid. 5, 1953.
13Zašto su potrebne kontrole. Ibid., 6, 1953.
14Biljke napadači životinja i kukaca. Ibid., 7, 1953.
15Razarači drvne građe. Ibid., 10. 1953.
16Gubar. Ibid. 12., 1953.
17Korisne ptice. Ibid. 1, 1954.
18Šumska paša. Ibid., 1, 1954.
19Šumska stelja. Ibid., 2-3, 1954.
20Šiška. Ibid. 2-3, 1954.
21Vrste oštećenja od šumskih insekata. Ibid., 4, 1954.
22Suzbijanje štetnih kukaca u šumi. Ibid., 5, 1954.
23O sriježi. Ibid., 5, 1954.
24Bolest bukovih šuma. Ibid., 9-10, 1954.
25Valjano sjeme - garancija bolje pro izvodnje. Ibid., 9-10, 1954.
26Razvitak kukaca. Ibid., 11, 1954.
27Amorfa štetan korov u posavskim šumama, a korisna biljka u industriji. Ibid., 12, 1954.
28Utjecaj šuma na tlo. Ibid. 11, 1954.
29Različiti oblici šume. Ibid. 1-2, 1955.
30Činioci o kojima je ovisan rast drveća u šumi. Ibid., 3, 1955.
31Trulež stabala cera, kitnjaka i bukve. Ibid. 3, 1955.
32Bolest raka na hrastu. Ibid., 3, 1955.
33Gnojenje. Ibid., 4, 1955.
34Mjere za kvantitativnu sadnju sadnica. Ibid. 4, 1955.
35Trulenje lišća nekih vrsta drveća. Ibid., 4, 1955.
36Kalemljenje šumskog drveća. Ibid. 5-6, 1955.
37Važniji štetnici i bolesti na topolama. Ibid., 5-6, 1955.
38Vlaga drveta. Ibid. 5-6, 1955.
39Visinski prirast. Ibid., 8, 1955.
40Umornost tla. Ibid., 9, 1955.
41Pomoćne mjere kod prirodne obnove šuma. Ibid. 1-2, 1956.
42Kvalitetno njegovanje u uzgoju šuma. Ibid., 11, 1956
43O sadnji šumskog sjemena u praksi. Ibid. 2, 1958.
44Pošumljavanje u svjetlu privrednog računa. Ibid., 5, 1958.
45Jedna praktična ljesa. Ibid., 5, 1958.
46Modra lupina koristi u šumskoj proizvodnji. Ibid., 5, 1958.
47Industrijsko vlakno iz mlade vrbove kore. Ibid. 5, 1958.
48Ispitajmo svojstva i sastav zemlje. Ibidem, 8-9, 1958.
49Tarzan penjalica za sabiranje češera. Ibid., 8-9, 1958.
50Mehanizacija radova u šumarstvu. Ibid., 8-9, 1958 i 1-2, 1959.
51Potreba sjemena za rasadnike i po šumljavanje. Ibid., 10, 1958.
52Kako se radi alatom za njegu šuma. Ibid., 10, 1958.
53Crveni hrast, vrst drveta brzog rasta. Ibid., 7, 1958.
54Zaštita šuma. Ibid., 12, 1958.
55Mane drveta. Ibid. 6-7, 1959.
56Poljski i gorski jasen. Ibid., 4, 1959.
57Sredstvo za ubrzanu cvatnju i urod, a protiv bolesti i insekata. Ibid. 7-8, 1959.
58Plantažni uzgoj drveća. Ibid., 11-12, 1959.

nedeterminirano:
59VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, 151.
 *** ŠL 1940., s. 252, 271; 1943., s. 25; 1965., s. 590.
 *** ŠN, s. 168, 357; SŠN 2, s. 683.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 540.
 *** PŠH 1846-1976., s. 419.
 Mudrovčić, A., Piškorić, O.: In memoriam. Ing. Vladimir Štetić. ŠL 11 -12, 1978., s. 565-568, (s bibliograf.).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MUDROVČIĆ, Ante: Vladimir Štetić, dipl. inž. šum., ŠL 11-12/1978, s.564 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM