HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11698
ime ŠTIMAC, Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11698)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 8. 1929.Lokve
apsolvirao1958.
diplomirao20. 10. 1959.ŠF Zagreb
karijera1959.DIP Delnice
1. 3. 1963.DI Vrata
1. 9. 1966.DIP Delnice
1969.Bagat Zadar
1. 10. 1970.ŠG Delnice
28. 4. 1971.Cleveland /USA/
umro15. 9. 1978.Cleveland /USA/

 Sin Antuna i Marije r. Arbanas. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Lokvama, a srednju u Delnicama.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu.
 Diplomirao je na DI odjelu 20.10.1959.
 Prvo zaposlenje dobio je u DIP Delnice, u Pogonu za eksploataciju šuma i razvoj građevne stolarije Lokve, gdje je, obavljajući poslove pomoćnika upravitelja, radio od 1.11.1959. do 28.2.1963. Od 1.3.1963. do 31.8.1966. direktor je Tvornice pokućstva Vrata, a od 1.9.1966. do 30.6.1969. obnaša poslove na unapre-đenju proizvoda i proizvodnje u DIP-u Delnice. Nakon godinu dana rada u Tvornici kabineta za šivače strojeve "Vlado Bagat" u Zadru, 1.10.1970. vraća se u ŠG Delnice, gdje preuzima mjesto direktora Tvornice drvenjače u izgradnji u Fužinama.
 Poslije 11,5 godina rada u struci, napušta domovinu i s obitelji odlazi u Cleveland (USA) 28.4.1971. Zaposlivši se na poslovima dipl. ing. drvoprerađivačke struke, nakon 7,5 godina rada 15.9.1978. zatekla ga je iznenadna smrt u 49. godini života. Pokopan je u Clevelandu.
 (Podatke smo dobili susretljivošću njegova brata dipl. ing. stroj. Milivoja Štimca iz Rijeke, na čemu mu zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM