HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11698
ime ŠTIMAC, Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
     


lokacija

rođen27. 8. 1929.Lokve
apsolvirao1958.
diplomirao20. 10. 1959.ŠF Zagreb
karijera1959.DIP Delnice
1. 3. 1963.DI Vrata
1. 9. 1966.DIP Delnice
1969.Bagat Zadar
1. 10. 1970.ŠG Delnice
28. 4. 1971.Cleveland /USA/
umro15. 9. 1978.Cleveland /USA/

 Sin Antuna i Marije r. Arbanas. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Lokvama, a srednju u Delnicama.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu.
 Diplomirao je na DI odjelu 20.10.1959.
 Prvo zaposlenje dobio je u DIP Delnice, u Pogonu za eksploataciju šuma i razvoj građevne stolarije Lokve, gdje je, obavljajući poslove pomoćnika upravitelja, radio od 1.11.1959. do 28.2.1963. Od 1.3.1963. do 31.8.1966. direktor je Tvornice pokućstva Vrata, a od 1.9.1966. do 30.6.1969. obnaša poslove na unapre-đenju proizvoda i proizvodnje u DIP-u Delnice. Nakon godinu dana rada u Tvornici kabineta za šivače strojeve "Vlado Bagat" u Zadru, 1.10.1970. vraća se u ŠG Delnice, gdje preuzima mjesto direktora Tvornice drvenjače u izgradnji u Fužinama.
 Poslije 11,5 godina rada u struci, napušta domovinu i s obitelji odlazi u Cleveland (USA) 28.4.1971. Zaposlivši se na poslovima dipl. ing. drvoprerađivačke struke, nakon 7,5 godina rada 15.9.1978. zatekla ga je iznenadna smrt u 49. godini života. Pokopan je u Clevelandu.
 (Podatke smo dobili susretljivošću njegova brata dipl. ing. stroj. Milivoja Štimca iz Rijeke, na čemu mu zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM