HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11699
ime Š., Denis
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11699)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao28. 3. 1991.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Fužine

diplomirani inženjer šumarstva Sin Maksa i Antonije r. Malnar. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio sudac, a majka učiteljica. I osnovnu i srednju školu završio je u Delnicama. Maturirao je u Srednjoškolskom centru Delnice, šumarski smjer, 1985. godine.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 28.3.1991. Na istom fakultetu upisao je i poslijediplomski studij iz ekonomike šumskogospodarskih resursa.
 Od 1.7.1991. radi kao pripravnik u UŠ Delnice. Prvu godinu dana radi u Odjelu za uređivanje šuma, a od 1.7.1992. u područnoj Šumariji Fužine. U stalni radni odnos primljen je 10.2.1993. na mjesto revirnika u istoj šumariji. Tu ostaje do 19.8.1998. kad je premješten u Proizvodni odjel UŠ Delnice, na mjesto stručnog suradnika za iskorišćivanje šuma, na kojem je bio i u vrijeme zaključenja leksikona potkraj 1999.g.
 Aktivan je skijaš. Bio je član natjecateljske ekipe na Europskom prvenstvu šumara u skijaškom tr-čanju 1998. i 1999. godine.
 Sudionik je Domovinskog rata i nosilac spomenice 1990.-1992.
 Član je HŠD, ogranak Delnice.

1Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović, 2011: Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadaünjost, Zagreb 1997., s. 210, 232.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 *** Časop. "HŠ", 26, 1999., s. 23-24.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM