HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11701
ime Š., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11701)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao1983.

član HŠD ogranak
Gospić

1985

Stručna služba

diplomirani inženjer šumarstva Sin Tome i Ike r. Legčević. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je strojar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Kosinju 1974., a Šumarsku tehničku školu u Delnicama 1978.g.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1983. god. iz kolegija pedologija u šumarstvu. Napisao je i obranio diplomski rad naslova "Tla GJ "Oštrec Bok" s posebnim osvrtom na tla borovih kultura".
 Zaposlivši se u šumarstvu, u ŠG Gospić obavljao je razne poslove: bio je referent plana i analize, referent uzgajanja šuma, referent pripreme rada i normiranja, upravitelj üumarija u Perušiću i Sv. Roku, rukovoditelj Proizvodnog odjela u UŠ Gospić i pomoćnik upravitelja UŠ za plan, proizvodnju i komercijalu.
 Upisao je poslijediplomski studij na Šum. fakultetu u Zagrebu iz područja uzgajanje šuma.
 Pred povjerenstvom Lovačkog saveza Hrvatske položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja, pa je član povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih trofeja za područje UŠ Gospić.
 Sudjelovao je na savjetovanju šumara u Drveniku (1985.) i na Brijunima (1993.). Član je HŠD.
 Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata i medaljom "Oluja".

1Štimac, Milan, 2010: Utjecaj njege šuma na strukturne značajke ličkih panjača. Š.L. 1-2, s.45 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 65. i 1996., s. 58.
 Frković, A.: ŠL 7-8, 1998., s. 347-352.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM