HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1171
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Školovao se u Plavča Dragi, Ogulinu i Plaškom. Nakon završene Srednje šum. škole (1951) zaposlio se u Šumariji Vrhovine. Poslije odsluženoga vojnog roka najprije radi u Šumariji Plaški, a od jeseni 1953. u ŽTP–u Zagreb (RJ. Karlovac) na preuzimanju drvnih sortimenata za potrebe Željeznice. God. 1987. otišao je u mirovinu. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM