HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11718
ime ŠUŠKOVIČ, Viktor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen4. 10. 1909.Maribor
apsolvirao1931.
diplomirao12. 10. 1931.
karijera1937.Ljubljana
umro4. 5. 1945.Turjak kraj Ljubljane

 Školovao se u Mariboru: 1927.g. maturirao je na mariborskoj realki. Studirao je na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1930.-31. na Šumarskom odjelu, a diplomirao 12.10.1931.
 Prvo zaposlenje dobio je 1937. u Šumskotehničkom odsjeku za ure-đivanje bujica pri Banskoj upravi u Ljubljani, gdje je, osim kratkog prekida 1937. kad je radio na Sušaku, bio do hapšenja 1942. godine.
 Proučavao je i pisao o problematici ekonomike šumarstva i agrarne politike. Bio je jedan od najaktivnijih članova Slovenskoga šumarskoga društva. Nakon njegovog ukinuća u tijeku rata, dao je inicijativu da se osnuje šum. terenski odbor OF u Ljubljani.
 Godine 1942. zatvorili su ga Talijani, a poslije kapitulacije Italije nastavlja ilegalni rad. Bio je odgovoran za narodnu zaštitu i član komisije za otkrivanje ratnih zločinaca. Potkraj rata (1945.) bio je uhvaćen, odveden u šumu kraj Turjaka te ubijen zajedno s većom skupinom aktivista OF.

1Obrestovanje gozdnega kapitala. GozdV, Ljubljana 1940.
2Agrarno vprašanje in kmečko gozdarstvo Slovenije. Ljubljana 1941.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, 151,
 *** ŠL 1941., s. 45; 1947., s. 174.
 *** ŠN, s. 357; SŠN sv. 2, ŠF Zagreb 1998., s. 683 (Sušković!).
 Sevnik, F.: Viktor Šuškovič - vzornik gozdarskega terenskega odbora OF v Ljubljani. GozdV, 1977.
 *** ŠE 3, 1987., s. 430.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM