HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11722
ime ŠVARC, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11722)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen11. 12. 1960.Ždala
niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1986.
diplomirao9. 4. 1986.
umro13. 6. 1998.Ždala

 Osnovnu školu završio je u Molvama, a Šumarsku školu u Karlovcu 1980. Na ŠG odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu apsolvirao je 1985.-86., a diplomirao 9.4.1986. godine.
 Iste se godine, kao pripravnik, zaposlio u ŠG Bjelovar, Šumariji Koprivnica. Tamo je proveo pripravnički staž i radio na poslovima uzgoja i iskorišćivanja šuma do 1991. godine. Kad je osnovano JP "Hrvatske šume", radio je na mjestu revirnika u Šumariji Koprivnica do 1995. godine. Od tada, pa sve do tragičnog udesa pri izgradnji obiteljske kuće, radio je u Proizvodnom odjelu UŠ Koprivnica, na radnome mjestu stručnog suradnika za uzgajanje šuma.
 "Kao mlad šumar suočio se sa ogromnom problematikom obnove, kako nizinskih šuma hrasta lužnjaka, jasena i johe, tako i brdskih šuma hrasta kitnjaka, bukve i graba. Prihvatio je to kao šansu za potvrdu vlastitog iskustva, ali i mogućnost sticanja novih spoznaja vezanih za problematiku gospodarenja šumama", (Gregurec, J., 1998.).
 Znanjem mađarskog jezika pomagao je da se suradnja hrvatskih i mađarskih šumara, kao i profesora Šum. fakulteta Zagreba i Šoprona, odvija u ležernoj atmosferi, u kojoj je olakšana razmjena iskustava i informacija.
 Bio je sudionik Domovinskog rata i član Hrv. kršć.-demokratske unije (HKDU).

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 Gregurec, J.: In memoriam. Ivan Švarc, dipl. inž. šum. (1960-1998.). ŠL 5-6, 1998., s. 300.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 *** Šum. škola Karlovac, Karlovac 1997., s. 92, 94, 138.
 *** Upoznavanje sa hrv. šumarstvom. Čas. "HŠ" br. 30, 1999., s. 32.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GREGUREC, Josip: Ivan Švarc, dipl. inž. šum. (1960 - 1998), ŠL 5-6/1998, s.300 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM