HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11729
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, prvi ministar poljoprivr. i šumarstva R. Hrvatske
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11729)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1962.Đakovačka Satnica
srednje obr.1967.Delnice
apsolvirao1971.ŠF Sarajevo
diplomirao1972.ŠF Sarajevo
karijera1972.Đakovo
trenutno, od HŠ Zagreb
dodatne listedirektori i predsjednici Uprave HŠ Sin Mije i Marije r. Kružić. Hrvat, katolik. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu i završio je 1962., a Srednju šumarsku školu završava u Delnicama 1967. godine.
 Šumarstvo studira na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, gdje diplomira 1972. godine.
 Od 1972. radi u Šumariji Đakovo gdje vodi poslove iskorišćivanja šuma.
 U čitavo vrijeme svoje radne aktivnosti dipl. ing. Ivan Tarnaj sura-đivao je sa djelatnicima Šum. fakulteta u Zagrebu. Kada je bio referent za iskorišćivanje šuma u Šumariji Đakovo, surađivao je na znanstvenoistraživačkom projektu "Sistem tehničkih normi za sječu i izradu drva".
 God. 1985.-86. obnaša dužnost predsjednika Skupštine općine Đakovo, a od 1986.-90. biva zastupnikom u Saboru tadašnje općine Đakovo.
 God. 1989. utemeljuje HDZ za đakovštinu i postaje njezinim prvim predsjednikom.
 Nakon prvih slobodnih izbora 1990. god. postaje članom prve Vlade u demokratskoj Hrvatskoj i prvim ministrom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u Republici Hrvatskoj. Tu dužnost obnaša od 1990. do 1993.g., a potom biva ponovno biran u Zastupnički dom Sabora RH. Nakon osam mjeseci zastupničkog mandata ponovno biva imenovan članom Vlade RH i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RH, koju dužnost obnaša do kraja 1994. kada zbog bolesti daje ostavku. Od 1995. radi u Zagrebu kao direktor Centra "Belišće" d.d.
 Dana 1.7.1998. dipl. ing. Ivan Tarnaj odlukom Vlade RH postavljen je za direktora JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, kako bi razriješio probleme u hrvatskom šumarstvu, a poglavito u odnosu šumarstva i drvne industrije, u čemu je postigao zavidne rezultate. Na tom se mjestu nalazio i u vrijeme bilježenja podataka (1999.).
 Dipl. ing. Ivan Tarnaj, kao ministar i direktor J.P. "Hrvatske šume", a i ranije, dao je nekoliko izvrsnih intervjua u stručnom i informativnom tisku, u kojima je koncizno proveo analizu stanja u hrvatskom šumarstvu, uočio probleme i sugerirao njihova rješenja. To posebno vrijedi za intervju objavljen u časopisu "Hrvatske šume" br. 36 pod naslovom "Godina 2000.-kamen razdjelnica za Hrvatsku i hrvatsko šumarstvo".
 Pasionirani je lovac sa položenim stručnim ispitom za ocjenjivača lovačkih trofeja.
 Za doprinos pri stvaranju i oslobađanju Hrvatske odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, (1.3.1993.), Spomenicom domovinske zahvalnosti, (29.5.1995.), Redom Ante Starčevića, (29.5.1995.) i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, (29.5.1995.). Primio je Povelju za razvoj sveučilišne nastave i znanosti (1998.). Pukovnik je Hrvatske vojske.
 Član je HŠD. Predsjednik je izdavačkog vijeća časopisa "Mehanizacija šumarstva", (1998.-1999.).
 Živi u Zagrebu.

1Ivan Tarnaj, 1992: Predgovor. Šume u Hrvatskoj, s. 7
2Tarnaj, I., 1998: Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća. Š.L. 7-8, s.307 PDF
3Vratarić, P., Tarnaj, I., 2002: Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa). Š.L. 11-12, s.617 pdf
4Tarnaj, I., 2007: Onome koji je i onome koji će doći . Š.L. 7-8, s.367 PDF
5Tarnaj, Ivan, 2009: Moderni menadžeri i visoka učinkovitost. Š.L. 1-2, s.77 PDF
6Tarnaj, Ivan, 2009: Kako do rezultata? . Š.L. 1-2, s.82 PDF
7Tarnaj, Ivan, 2009: Mito i korupcija kroz povijest. Š.L. 3-4, s.196 PDF
8Tarnaj,Ivan, 2011: 20 godina od Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.70 PDF
9Ivan Tarnaj, 2012: Opet Kroje Funkcioniranje Šumarstva (OKFŠ). Š.L. 3-4, s.189 PDF
10Ivan Tarnaj, 2017: HRVATSKO ŠUMARSTVO U 21. STOLJEĆU – moguća budućnost – prijedlog za razmišljanje. Š.L. 3-4, s.174 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Odlikovani šumarski stručnjaci: Ivan Tarnaj, dipl. inž. šumarstva. ŠL 1995., s. 429.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 55; 1997., s. 322; 1999., s. 53, 54.
 *** HŠD 1846-1996., s. 374.
 Sučić, M.: Oj rastiću šušnjati: 45. godina KUD-a "Šumari", Vinkovci 1998., s. 169.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 668.
 *** Časop. "HŠ" br. 24., 1998., s. 1-4, 8; 26, 1999., s. 1-4; 28, 1999., s. 1-6; 31, 1999., s. 26-28.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Odlikovani šumarski stručnjaci, ŠL 11-12/1995, s.428 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM