HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11739
ime T., Nemanja
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11739)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao14. 5. 1962.

 Studirao je šumarstvo na Poljo privr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1960.-61., a diplomirao na već osamostaljenom Šum. fakultetu 14.5.1962. godine.
 Podatke o kretanju u službi nismo pronašli.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM