HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11755
ime TOMAC, Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11755)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 1. 1919.Koprivnica
apsolvirao1941.
diplomirao16. 9. 1941.
umirovljen28. 9. 1977.
umro8. 2021. Sin Mihovila i Vincente r. Galczynska. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz ugledne trgovačke obitelji. Otac mu je kao privatni namještenik i star čevičanac neko vrijeme izdavao novine "Koprivnički Hrvat". I pučku i srednju školu završio je u Koprivnici, maturiravši na Drž. realnoj gimnaziji 1937. godine.
 Studirao je na Poljoprivr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1940.-41., a diplomirao kao odličan student 16.9.1941. Državni stručni ispit položio je 1944., napisavši rad "Lugarnice i lugarska služba".
 Već kao student zapošljava se kao praktikant u Pilani "Deutsch i sin", a zatim kao dnevničar u Ravnateljstvu šuma Zagreb. Tu je kraće vrijeme radio i kao dipl. ing. šumarstva. Razdoblje II. svj. rata (24.8.1942.-16.9.1945.) proveo je kao nadničar, odnosno šum. vježbenik u šumarijama Koprivnica i Gola. U poslijeratno vrijeme najprije je šum. referent u Kotarskom NO Kostajnica, šum. pripravnik u Šumariji Krasnić i upravitelj šuma u KNO Kostajnica (17.9.1945.-12.2.1947.). Tijekom 1947. kraće je vrijeme upravitelj Šumarije Delnice, pa zamjenik upravitelja Šumarije Ogulin i upravitelj Šumarije Klana. Za pomoćnika šefa planskog odjela u ŠG Sušak, kasnije ŠG "Viševica" Rijeka, imenovan je 1.8.1947., a sredinom svibnja 1949. ponovno je postavljen za upravitelja Šumarije Klana (tada pod nazivom Kotarsko šum. poduzeće Klana). Slijedi referentsko mjesto u Šumarskom inspektoratu Rijeka (13.4.1955.-30.4.1956.) te konačno taksatora u Sekciji za uređivanje šuma (od 1963.) Poslovnog udruženja šum.-privred. organizacija Zagreb sa sjedištem u Rijeci, gdje je proveo 12 godina (1.5.1956.-31.5.1972.). Od 1.6.1972. do 19.1.1975. pomoćnik je direktora ŠG Buzet, a nakon toga do umirovljenja, 28.9.1977., direktor je OOUR-a "Florainžinjering" Rovinj.
 Tijekom rada u riječkoj taksaciji i u Rovinju dipl. ing. Zvonimir Tomac izradio je više od 20 osnova gospodarenja za šume i šum. zemljišta Gorskoga kotara, Hrv. primorja i Istre te desetak studija i projekata iz uređivanja okoliša.
 Trideset godina suradnik je zagrebačkog "Šum. lista", beogradskog "Šumarstva" i splitske "Hortikulture".

1"Palerija" u GJ "Suho" i izmjena vrsta. Šum. list 5-6, 1955., s. 166-170.
2Tomac ing. Zvonimir, 1955: Specijalizirani pogoni u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.194 PDF
3Specijalizirani pogoni u šumarstvu. Šum. list 5-6, 1955., s. 194-195.
4Ing. Zvonimir Tomac, 1956: Palerija u gospodarskoj jedinici Suho i izmjena vrsta. Š.L. 5-6, s.166 PDF
5Razmatranja o određivanju etata u prebornim šumama. Šumarstvo 1959., s. 597-600; 1960.., s. 57-64.
6Zvonimir Tomac, 1963: Razmatranja o fitocenološkoj terminologiji. Š.L. 7-8, s.305 PDF
7Tomac Z., 1965: Premjer kao indikator sječne zrelosti (osvrt na primjenu metoda W. Borela). Š.L. 1-2, s.49 PDF
8Tomac Z., 1966: Ispitivanje i utvrđivanje vremena prolaženja. Š.L. 5-6, s.281 PDF
9Z. Tomac, 1969: Prilozi problemu računanja vrijednosti šuma.. Š.L. 3-4, s.136 PDF
10Z. Tomac, J. Martinović, 1969: Opisi staništa u gospodarskim elaboratima .. Š.L. 5-6, s.210 PDF
11Tomac, Z., 1970: Uloga omjera smjese u određivanju smjernica gospodarenja (odnosno određivanja etata) pomoću tabela normalnih masa u prebornim šumama (Fagetum abietetosum croaticum Horv.). Š.L. 7-8, s.233 PDF
12Z. Tomac, 1971: Normalne, stvarne i druge drvne mase prebornih šuma kao jednoznačne, temeljne veličine u gospodarskim osnovama. Š.L. 11-12, s.436 PDF
13Gajevi u pejsažnim rezervatima - izbor vrsta. Hortikultura, Split 1972.
14Florna slika parkova Pule. Ibid. 1973.
15Zelene melioracije kao nagrđivanje čovjekove okoline. Hortikultura br. 3, Split 1975.
16Neke primjedbe i prijedlozi u vezi samoupr. sporazuma za izdvajanje "Hortikulture". Ibid., 1976.
17Razmišljanja o šumskim požarima. Ibid. 1976., br 2.
18Konstrukcija tablice etata za preborne šume. Šumarstvo 1976.
19Z. Tomac, 1977: Zaštita čovjekove okoline i šumarski kadrovi.. Š.L. 8-9, s.391 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1944., s. 199; 1952., s. 74; 1977., s. 77-78.
 *** ŠN, s. 368; SŠN 2, s. 686.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 203.
 *** PŠH 1846.-1976., s. 36, 84, 177, 419.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976-1995.ŠL 1997., s. 182.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 DELAČ, Damir: Zvonimir Tomac, dipl. ing. šum. (1919.-2021.), ŠL 9-10/2021, s.505 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM