HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11764
ime TOMAŠEVSKI, Stanislav
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva i dipl. oec
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11764)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 12. 1923.Split
apsolvirao1950.
diplomirao1970.Zagreb
karijera1951.Šumarija Crikvenica, Šumarija Pula
1951.Šumarija Ravna Gora
1960.ŠG Delnice
1965.Kotar Rijeka
1966.Drvo Rijeka
1972.DIP Delnice
1974.Exportdrvo Zagreb
umro29. 6. 1997.
dodatne listeHŠD četvrtak, predsjednici HŠD Osnovnu školu i realnu gimnaziju završio je u Splitu.
 Studirao je na Poljoprivr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol. g. 1949.-50., a diplomirao 21.12.1950. Diplomirao je i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1970. godine.
 Pripravnički staž odslužio je u šumarijama Crikvenica i Pula 1951.g. Od jeseni 1951. do 1960. god. zaposlen je u ŠG Rijeka, Šumarija Ravna Gora kao upravitelj. Od 1960. do 1964. direktor je ŠG Delnice, 1965. načelnik je za privredu Kotara Rijeka, a 1966.-67. direktor Posl. udru-ženja šumarstva i drvne industrije "Drvo" Rijeka. Zatim, od 1968. do 1972. glavni je direktor DIP Delnice, a od 1972. do 1974. podsekretar u Repub. sekretarijatu za šumarstvo Zagreb. Od 1974. do odlaska u mirovinu 1984. glavni je direktor Exportdrva Zagreb.
 God. 1975.-1976. predavao je kao vanjski suradnik kolegij Trgovina drvom s elementima marketinga na Šum. fakultetu u Zagrebu. Bio je i član fakultetskog savjeta.
 Stručne radove objavio je ponajviše u Šum. listu i bio je član njegovog Redakcijskog odbora.
 Primio je brojna priznanja od kojih spominjemo: Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (1974.), Zlatnu medalju i povelju HŠD (1976.), Plaketu Šum. instituta Jastrebarsko (1986.) i dr.

1ing. S. Tomaševski, 1951: Jak napad Fusariuma u šumskom rasadniku u Puli. Š.L. 8-10, s.337 PDF
2ing. S. Tomaševski, 1951: Dva pršljena u jednoj vegetacionoj periodi na alepskom boru. Š.L. 11, s.379 PDF
3Ing. S. Tomaševski, 1952: Medunac tjera tri izbojka u jednoj vegetacijskoj periodi. Š.L. 1-3, s.66 PDF
4Ing St. Tomaševski, 1952: Jesenska sjetva alepskog bora, crnog bora I čempresa u rasadniku. Š.L. 5-6, s.164 PDF
5Ing. S. Tomaševski, 1952: Sušenje vrhova kod smrče u području gospodarske jedinice Ravna Gora. Š.L. 9, s.335 PDF
6Ing. S. Tomaševski, 1953: Nekoliko riječi o mogućnosti trušenja smrčinih češera na suncu. Š.L. 1, s.50 PDF
7Ing. S. Tomaševski, 1953: Xyloterus signatus napada bukvu. Š.L. 3, s.145 PDF
8Ing. Stanko Tomaševski, 1956: Masovno ugibanje brijesta u gosp. jed. Ravna Gora. Š.L. 1-2, s.42 PDF
9Ing. Stanko Tomaševski, 1956: Mogućnost sijanja naklijalog jelovog sjemena. Š.L. 5-6, s.183 PDF
10Tomaševski S., 1958: U kojim debljinskim razredima i na kojim ekspozicijama dolazi najveći broj jelovih sušaca i izvala.. Š.L. 7-9, s.278 PDF
11Tomaševski S. , 1958: Učešće i raspored neprave srži bukovih stabala u gospodarskoj jedinici Ravna gora.. Š.L. 11-12, s.407 PDF
12Tomaševski S., 1959: Prirast rakavih jelovih stabala. Š.L. 1-3, s.46 PDF
13Tomaševski S., 1959: Prilog određivanju minimalnih masa poslije sječe u perebirnoj šumi. Š.L. 4-5, s.124 PDF
14Tomaševski S., 1959: Debljinski prirast i vrijeme prijelaza jelovih stabala u fitocenozi bukve s jelom u gospodarskoj jedinici Ravna Gora. Š.L. 6-7, s.176 PDF
15Tomaševski S., 1959: Odnos debljinskog prirasta gorskog brijesta i bukve u gosp. jed. »Ravna Gora«. Š.L. 10-11, s.364 PDF
16Tomaševski Stanko, 1960: Gubitak na prirastu kod bukve uslijed promrznuća lišća. Š.L. 3-4, s.65 PDF
17Tomaševski Stanko, 1960: Odnos prirasta gorskog javora i bukve u gospodarskoj jedinici Ravna Gora. Š.L. 5-6, s.166 PDF
18Tomaševski, S., Rajković, V., 1999: Dragutin Drago Kirasić, dipl. inž. (21. 9. 1923 - 20. 6. 1998). Š.L. 1-2, s.89 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL; 1952., s. 74; 1971., s. 177; 1974., s. 564, 566; 1976., s. 417; 1986., s. 468.
 *** ŠN, s. 349, 364.
 *** PŠH 1846-1976., s. 25, 66, 84, 116, 117, 255, 385, 386, 388, 419.
 *** ŠIM, s. 36.
 Frković, A: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 200, 445.
 *** HŠD 1846-1996., s. 282, 283, 285, 287, 371, 441.
 *** SŠN, ŠFZ 1998., sv. 2, s. 688; sv. 3, s. 283-284.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KUZMANIĆ, Ivan: Stanislav Tomaševski, (1923 – 2007) , ŠL 9-10/2007, s.502 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM