HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11766
ime T., Željko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1981.
diplomirao4. 2. 1982.
magistrirao1994.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Josipa, zanimanjem stolara, i Katarine r. Palfi, domaćice. Osnovnu školu završio je u Đurđenovcu 1973.g., a opću gimnaziju u Našicama 1977.
 Studirao je šumarstvo na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odjelu škol.g. 1980.-81., a diplomirao 4.2.1982. te magistrirao 1994. god. iz specijalnosti: Šumske komunikacije, znanstvenoga područja iskorišćivanje šuma.
 Rad u struci započeo je 1982.g. u Šumariji Đurđenovac na mjestu stručnog suradnika za mehanizaciju i investicije te projektiranje i izgradnju šumskih prometnica. Od 1992. rukovoditelj je Radne jedinice Transport i mehanizacija Našice, UŠ Našice.
 Član je stručnih udruga HŠD i ŠD Našice. Član je HDZ-e, član je Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva zadužen za oblast šumarstva, član Županijskog povjerenstva za izbor i imenovanje, član Županijskog odbora za financije i predsjednik Mjesnog odbora Đurđenovac.
 Sudjelovao je na raznim kongresima, stručnim skupovima i praksi; u inozemstvu u Feldafingu 1994. god.

1Tomašić, Ž., 1982: Sastojinske jednoulazne tablice za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.). Š.L. 4-5, s.107 PDF
2Tomašić, Ž., 1994: Utjecaj uzdužnog nagiba traktorske vlake na promjenu prodirnog otpora tla uslijed sabijanja čestica podloge kotačima traktora i vučenim teretom, Mehanizacija šumarstva, god. 19, br. 4. str. 233-246.
3Tomašić, Ž., 1994: Tomašić, Ž., 1998: Erozija tla na pokusnoj traktorskoj vlaci različitih nagiba, Mehanizacija šumarstva, god. 23, br. 1, str. 15-24.
4Tomašić, Ž., Sever, S., Horvat, D., 1994.: A Contribution to Damage Assesment Standardization Resulting from the Research into Machine Use on Variable Slopes, Forsitrik I, Interactive Seminar and Workshop Soil, Three, Machine Interactions, July 4-8 1994, Feldafing, Fed. Republic Germany, str. 1-9. (objavljeno u Zborniku sa Seminara ECE/FAO/ILO, IUFRO Division P3.08.0, EU Concerted Action CEET AIR2-CT93-1538).
5Tomašić, Ž., 1994.: Najveći uzdužni nagib traktorskih prometnica u svezi s projektiranjem i načinom njihove izgradnje te svojstvima traktora za privlačenje drva, magistarski rad, str. 1-119.
6Tomašić, Ž. 1996: Soil Erosion on Several Longitudinal Slopes of a Trial Skid Trail in a Four-Year Period (1992-96), ECE/FAO/ILO, IUFRO (Join Committee on Forest Tehnology, Management and Traning) Seminar on Environmental Sound Forest Roads and Wood Transport, 17-22 July 1996., Sinaia, Romania, str. 1- 14.
7Tomašić, Ž., Sever, S., Horvat, D., 1997.: Wheel Sleep Investigation of Farming Adapted Tractor in Wood Skidding on Skid Trail, ECE/FAO/ILO, IUFRO Seminar on New Trends in Thinnings, 9-12. September 1997., Zvolen, Slovakia, str 1-7.
8Dubravko Horvat, Željko Tomašić, 2003: Comparison between skid trail soil penetration characteristics and tractive performance of adapted farm tractors. GŠP vol. 40 s. 59
9Krpan, A. P.B., Ž. Tomašić, P. Bašić Palković, 2011: Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja. Š.L. 13, s.* pdf
10Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ, 2014: ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.). Š.L. 1-2, s.43 pdf
11Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić, 2015: BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI. Š.L. 3-4, s.123 pdf
12Ivica Papa, Tibor Pentek, Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Tomislav Poršinsky, Željko Tomašić, 2015: METODOLOGIJA IZRADBE DETALJNOG REGISTRA PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE KAO PODLOGE ZA PLANIRANJE I OPTIMIZACIJU RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH CESTA. Š.L. 7-8, s.311 pdf
13Željko ZEČIĆ, Željko TOMAŠIĆ, Tomislav TOPALOVIĆ, Dinko VUSIĆ, 2015: PRODUKCIJA BIOMASE AMORFE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „SLAVIR“. Š.L. 9-10, s.419 pdf
14Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK, 2017: KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA. Š.L. 11-12, s.593 pdf
15Mădălina Fornea, Marcian Bîrda, Stelian Alexandru Borz, Bogdan Popa, Željko TomaŠić, 2018: Uvjeti pridobivanja drva, osobitosti tržišta ili tržišno natjecanje: Rumunjska studija slučaja o kretanju ugovornih stopa za drvo na panju. Š.L. 9-10, s.499 pdf
16Tomislav Poršinsky, Vitomir Kajgana, Željko Tomašić, Andreja Đuka, 2021: Granični nagib kretnosti skidera s vitlom temeljem vučne značajke vozila. Š.L. 5-6, s.211 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** SŠN 2, ŠF. Zagreb, 1998., s. 637, 668, 697.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM