HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11767
ime TOMEK, Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11767)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 8. 1924.Tomaševec /Varaždin/
apsolvirao1949.
diplomirao2. 9. 1950.
umro14. 11. 2003.Koprivnica Sin Andrije, zanimanjem činovnika, i Ane r. Wildner, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Koprivnici 1934., a Državnu realnu gimnaziju u Sisku 1943.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1948.-49., a diplomirao 2.9.1950.
 Zaposlio se 1.10.1950. god., kao pripravnik, na taksaciji u ŠG "Garjevica" Bjelovar. Dana 1.1.1953. postaje upravitelj Šumarije Nova Rača, a 1.6.1954. g. Šumarije Velika Pisanica. Od 1.7.1955. bio je upravitelj Šumarije Sokolovac, a 1.1.1960. prelazi u ŠG Koprivnica, u Referadu za projektiranje šumskih cesta, uređivanje šuma, tešku mehanizaciju i investicijsku izgradnju. Od 1.10.1970. nalazi se u ZŠP Bjelovar, kao referent za projektiranje, od 1.4.1975. g. u PZ Bjelovar kao referent za projektiranje, od 16.6.1976. u ŠG Koprivnica kao referent za projektiranje i šumski uzgoj, te od 1.1.1985. u istom ŠG kao referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Umirovljen je 6.10.1989. godine. Živi u Koprivnici.
 Oko 25 godina radio je na projektiranju šumskih cesta i šum. objekata, izradivši 67 projekata. Prvi zadatak bilo je projektiranje uspona šumske ceste Metiki - Lončarica u Šumariji Virovitica (1.10.1950.). Kasnije kao upravitelj Ureda za projektiranje ŠG Koprivnica, a onda i ŠG Bjelovar radio je na području 13 šumarija. Na području ŠG Koprivnica postigao je otvorenost šuma 12 km/1000 ha, a na području združenog ŠG Bjelovar 10 km/1000 ha.
 Koristeći žuti šumski šljunak za donji stroj u cestogradnji, postigle su se velike uštede, izgradnja šumskih cesta se udvostručila. Prva asfaltirana šumska cesta Severovci-Prelož-nički Berek (4,6 km) izgrađena je njegovom zaslugom.
 Dipl. ing. Rudolf Tomek pionir je u uvođenju motornih pila, traktora, a zatim i kamiona u šum. operativu.
 Tijekom dugogodišnjeg rada utvrdio je normative za izgradnju cesta: širina planuma 6 m, kolovoza 4 m, dubina cestovnih graba 0,5 m, minimalni profil cijevnih propusta 60 cm, maksimalni uspon 8%, razastiranje šljunka u sloju po 10 cm u nabijenom stanju...
 Izradio je 70-ak uređajnih projekata, građevinskih projekata visoko i niskogradnje.
 Tijekom dugogodišnjeg službovanja, na području Bilogore, Kalnika, Psunja, Papuka i dijela Moslavačke gore nailazio je na starine, ruševine bivših utvrda, nekoliko starih dvoraca
 i ostataka iz prapovijesti, što je povezao s poviješću šuma i opisao u crticama u šumarskim novinama, ponajviše u "Šumarskom vjesniku ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.
 Za svoj zaslužni rad primio je priznanja: Zlatnu plaketu ŠG Koprivnica (1974.), Priznanje Saveza ITŠDI Hrvatske (1976.) i Pismeno priznanje sa Srebrnjakom kralja Tomislava (HŠD, 1997.),
 Član je HŠD, ogranak Koprivnica i Povijesnog društva Koprivnica.

1Stjepan Ivković, dipl. ing. šum. (1925-1998.). In memoriam. ŠL 1999., s. 618-619.
2Tomek, R., 1970: Kramar Slava. Š.L. 11-12, s.442 PDF
3Zaštita na radu. Šum. Vjesnik ŠG Bjelovar, br. 143, 1986., s. 3.
4Osposobljavanje radnika - nužnost. Ibid., br. 146, 1986., s. 6.
5Kakva radna odijela. Ibid., br. 144, 1986., s. 7.
6In memoriam "Inž. Vinko Škorjanec", Ibid., br. 145, 1986., s. 7.
7Tomek, R., 1986: Proslava 30 godina rada Šumarskog društva u Koprivnici. Š.L. 9-10, s.482 PDF
8Tomek, R., 1986: Vinko ŠKORJANEC, dipl. inž.. Š.L. 9-10, s.497 PDF
9Izgorijelo 8 ha branjevine (Lipik). Ibid., br. 158, 1987., s. 2.
10Preventiva je zdravlje - cijepljenje protiv gripe i krpelja. Šum. Vjesnik ŠG Bjelovar, br. 160, 1987., s. 10.
11Aviotretiranje protiv gubara. Ibid., br. 165, 1988., s. 1.
12Drvo - zelena tvornica. Ibid., br. 165, 1988., s. 6.
13Povijest drveća. Ibid., br. 166, 1988., s. 6.
14Rasadnik Brandys (ČSSR). Ibid., br. 168, 1988., s. 6.
15Šumski požari - Šumarija Daruvar. Ibid., br. 161, 1988., s. 7.
16O nazivima bilja i drveća. Ibid., br. 161, 1988., s. 7.
17Mašun (Slovenija). Ibid., br. 169, 1988., s. 7.
18Borelioza - Nova bolest. Ibid., br. 165, 1988., s. 8.
19Orah - nekad i sada. Ibid., br. 165, 1988., s. 8.
20Šumarsko društvo Koprivnica u Poljskoj. Ibid., br. 166, 1988., s. 8.
21Prije 100 godina (standard trupaca), Ibid., br. 169, 1988., s. 8.
22Krpeljni meningoencefalitis. Ibid., br. 175, 1989., s. 2.
23Požar. Ibid., br. 173, 1989., s. 6.
24Grobni humci (Repaš). Ibid., br. 187, 1990., s. 4.
25Prapovijesna tvornica - potok Petkovec", šuma Mikulin Jarak, Ibid., br. 191, 1990., s. 4.
26Burg Čaklovec - najistočnija utvrda ("KRIŽOKA - križevačka Vojna krajina). Ibid. br. 194, 1990., s. 4.
27Kula stupčanica - turska tamnica. Ibid., br. 183, 1990., s. 5.
28Pepelara - tajanstveni dvorac (Repaš). Ibid., br. 186, 1990., s. 5.
29Dobra kuća (Daruvar). br. 185, 1990., s. 6.
30O šumskom pravu - nekad, Ibid. br. 193, 1990., s. 6.
31Opoj - nestala utvrda (Rasinja). Ibid., br. 188, s. 11.
32Tomek, R., 1990: Hrast vrijedan pažnje. Š.L. 6-8, s.223 PDF
33Domjenak apsolvenata šumarstva. Glasilo "HŠ", br. 22, 1993., s.13.
34Tomek, R., 1997: U posjeti Sloveniji. Š.L. 7-8, s.455 PDF
35Tomek, R., 1999: Zlatni pir apsolvenata šumarstva. Š.L. 7-8, s.396 PDF
36Tomek, R., 1999: Zlatni pir apsolvenata šumarstva. Š.L. 11-12, s.599 PDF
37Tomek, R., 1999: Stjepan Ivković, dipl. inž. šum. (1925 - 1998). Š.L. 11-12, s.618 PDF
38Tomek, R., 2002: Sastanak apsolvenata šumarstva. Š.L. 7-8, s.427 PDF
39Tomek, R., 2003: Sastanak šumara diplomanata 1949/1950. godine. Š.L. 5-6, s.326 PDF

nedeterminirano:
40VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1952., s. 73; 1965., s. 591; 1976., s. 436; 1977., s. 100; 1986., s. 487-491; 1995., s. 436; 1997., s. 322; 1999., s. 396, 599.
 *** ŠN, s. 363 (Tomak!)
 *** Zbornik Bjelovar, 1974., s. 412, 431.
 *** HŠD 1846-1976., s. 410, 411.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., 687.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum... lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 189.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GREGUREC, Josip: Rudolf Tomek (1924 – 2003), ŠL 1-2/2004, s.99 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM