HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11768
ime TOMEK, Marija
prije
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11768)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena1. 1. 1926.Brod Moravice
apsolvirala1949.
diplomirala8. 6. 1950.
magistrirala17. 6. 1981.Šumarski fakultet u Zagrebu
umrla28. 1. 2013.Koprivnica Kći Mate i Antonije r. Crnković. Otac joj je bio trgovac, a majka domaćica. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Osnovnu školu završila je u rodnom mjestu 1937. godine, a realnu gimnaziju u Varaždinu 1945. godine.
 Šumarstvo je studirala na Poljoprivr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirala je škol.g. 1948.-49., na Šum. odsjeku, a diplomirala 8.6.1950. Na istom fakultetu studirala je kasnije i poslijediplomski studij i magistrirala 17.6.1981. god. iz specijalnosti zaštita šuma s naslovom mag. rada: "Važniji entomološkofitopatološki problemi kultura četinjača na području ŠG Koprivnica".
 Pripravnički staž započela je 19.9.1950. kao ml. šum. ing. u ŠG "Garjevica" Bjelovar, a 1950. god. prelazi u Šumariju Nova Rača, istog ŠG. God. 1953. radi u Šumariji Velika Pisanica kao referent uzgoja i zaštite šuma. Od 1955. na istom je radnom mjestu u Šumariji Sokolovac, ŠPK Koprivnica. Godine 1960. prelazi u Upravu istog kombinata za zamjenika upravitelja i referenta grane 311 i 313, gdje je tijekom 1963. god. referent za uzdizanje šumskih kadrova, a kasnije referent za uzgoj i zaštitu šuma. Od 1965. bila je pomoćnik direktora, pogon Koprivnica, a od 1966. referent plana i analize. God. 1970. prelazi u Združeno šum. pod. Bjelovar za savjetnika za zaštitu šuma. Na istom je radnom mjestu od 1975., ali u ŠG Koprivnica. Od 1985. radila je u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, u RZZP kao savjetnik za zaštitu šuma i sjemenarstvo. Dana 11.11.1990. odlazi u mirovinu. Živi u Koprivnici.
 Članica je ŠD Koprivnica i Hrv. entomološkog društva.
 Napisala je petnaestak članaka iz zaštite šuma u inf. listu "Šumarski vjesnik" ZŠG Bjelovar i u "Biltenu" ŠG Koprivnica.
 God. 1974. primila je Zlatnu plaketu ŠG Koprivnica.

1Neki problemi zaštite šuma od štetnika i bolesti na području ZŠP Bjelovar. Informator granične karantenske službe za zaštitu bilja SR Hrvatske, 7/1974., s. 1-7.
2Zaštita šuma nekad i danas. Zbornik "Sto godina šumarstva Bilogorskopodravske regije", Bjelovar 1974., s. 196.-211.
3Važniji entomološkofitopatološki problemi kultura četinjača na području ŠG Koprivnica. (Magistarski rad), ŠF Zagreb 1980., s. 1-140.

 *** ŠL 1952., s. 73; 1986., s. 487-491; 1995., s. 436; 1999., s. 396, 599.
 *** ŠN, s. 363, (Šporčić).
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 412, 431.
 S. Pantelić: "Čuvar zelenog blaga", "Svijet", 12/1980., s. 26.
 *** HŠD 1846-1996., s. 410.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 210, 232.
 *** SŠN 2, ŠF Zgb 1998., s. 632, 687.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HODIĆ, Ivan: Mr. sc. Marija Tomek, dipl. ing. šum. (1926–2013), ŠL 3-4/2013, s.269 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM