HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11769
ime TOMIČIĆ, Božidar  - stariji
zvanje
zanimanje     
ing. šum., šum. savjetnik i inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11769)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen22. 7. 1897.Sv. Petar Mrežnički /Duga Resa/
apsolvirao1919.
diplomirao1920.
umro4. 7. 1958.Zagreb

 Potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu, polazio je realnu gimnaziju u Zagrebu, a zatim u Karlovcu, gdje je maturirao 1915.g.
 Šumarstvo je apsolvirao 1919. na četvorogodišnjoj ŠA u Zagrebu. Diplomirao je 1920.
 Šumarsku je službu nastupio 20.7.1920. Državni stručni ispit polo-žio je u Zagrebu 1922. Radio je na području sjevernog Velebita, Slavonije (Dilj, Krndija), Moslavačke gore, Ivanšćice, Zagrebačke gore i Žumberka.
 God. 1921., kao šum. povjerenik, radio je kod Kotarske oblasti u Dugom Selu i Jastrebarskom, 1926. u Šumariji Krasno, zatim kao šum. nadinženjer u Šumariji Oriovac (Gradiška imovna općina), a od 1933. do završetka II. svjetskog rata kao šum. savjetnik na poslovima referenta i kotarskog šumara kod Kotarskog načelstva Požega, sa sjedištem u Kutjevu. Nakon rata radio je u ŠG Zagreb, Šumarija Donja Stubica, a zatim kao inspektor Šum. inspektorata u Zagrebu te kao savjetnik Sekretarijata za šumarstvo NRH, na kojoj ga dužnosti zatekla smrt 1958. godine. Sahranjen je na Mirogoju u Zagrebu.
 Radio je na unapređivanju šumarstva i lovstva, posebno na prirodnoj obnovi šuma, osnivanju kultura i uzgajanju sastojina velike tehničke vrijednosti. Zalagao se za gospodarenje šumama putem valjanih uređajnih osnova, koje je uspješno sastavljao i provodio. Zapaženi su njegovi poučni članci u Šum. novinama. Radio je i na sastavljanju Zbirke šum. propisa.
 Bio je član JŠU i vrijedan član HŠD i Šum. kluba Zagreb.

 *** Izvještaj JŠU 1927., s. 32, (ŠL).
 *** ŠL 1921., s. 210; 1929., s. 300; 1933., s. 285; 1940., s. 186, 271; 1943.,s. 25; 1944., s. 198; 1946., prosinac (prilog zapisnik, s. 26); 1952., s. 75.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 58, 92, 154.
 Perc, Z.: Tomičić ing. Božidar. In memoriam. ŠL 1958., s. 302-303.
 *** ŠN, s. 104, 286; SŠN 2, s. 125.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti... Karlovac 1995., s. 17, 226.
 *** HŠD 1846-1996., s. 269.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERC, Zvonimir: Tomičić ing. Božidar, ŠL 7-9/1958, s.302 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM