HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1177
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1177)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Gospić

2004

Šumarija Sveti Rok

šumarski tehničar

 Sin Milana i Vesne rođ. Jurković. Osnovnu školu polazio je u Gospiću, a Srednju šum. u Karlovcu. Zaposlio se u Šumariji Sv. Rok, UŠP Gospić, gdje radi kao šum. tehničar. Živi u Gospiću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM