HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11773
ime T., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1993.
diplomirao30. 6. 1994.

član HŠD ogranak
Delnice

1.8.1994

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Marije r. Grgurić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. I osnovnu i srednju školu završio je u Delnicama, maturiravši na šumarskom smjeru Srednjoškolskog centra Delnice 1988. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1992.-93., a diplomirao na Šum. odsjeku 30.6.1994. iz područja šumske komunikacije. Izradio je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj uzdužnih nagiba traktorskih vlaka na otvorenost šuma gospodarske jedinice Delnice".
 Pripravnički staž započeo je u UŠ Delnice, Šumarija Crni Lug, 1.8.1994. godine. Nakon jednogodiš-njeg staža i položenog stručnog ispita, u istoj je šumariji nastavio rad na neodređeno vrijeme u svojstvu revirnika.
 Član je HŠD.
 Živi u Delnicama.

 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 210, 232.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 702.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM