HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11783
ime T., Jurica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11783)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
apsolvirao1988.
diplomirao31. 3. 1989.
karijera Senj
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Senj

1989

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Marije r. Anić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji: otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka službenica. Osnovnu školu završio je u Senju, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1984.g.
 Šumarstvo je diplomirao 31.3.1989. godine.
 Prvo zaposlenje dobio je u Goranskoprim. ŠG Delnice, OOUR za iskorišćivanje šuma Senj. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža sredinom 1990. u istom je OOUR-u raspoređen na poslove pripreme rada. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" UŠ Senj imenovan je stručnim suradnikom za iskorišćivanje šuma u Šumariji Krasno, a 1.12.1991. upraviteljem Šumarije, na kojoj dužnosti ostaje sedam godina. Od 6.1.1997. do 22.7.1998. samostalni je taksator u Odjelu za uređivanje šuma UŠ Senj.
 Stručno ovladavši svim poslovima u šumarstvu, kao vrsni organizator, a nadasve radin i autoritativan, 22.7.1998. imenovan je upraviteljem UŠ Senj, na kojoj se dužnosti nalazio i u jesen 1999. godine.
 Radeći u Šumariji Krasno, bio je vrlo angažiran na poslovima unapređenja lovnoga gospodarstva lovišta "Sjeverni Velebit". Položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja. Član je mjesnog lovačkog društva i HŠD.

1Joso Vukelić, Jurica Tomljanović, 1990: Prilog istraživanjima rasprostranjenosti i vegetacijske strukture nekih fitocenoza obične smreke (Picea excelsa Link.) u sjevernom Velebitu. GŠP vol. 26 s. 227
2Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V., 1993: Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj. Š.L. 6-8, s.237 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** Posl. izvj. "HŠ" 1995., s. 64.
 *** Šum. škola Kc, 1997., s. 104, 139.
 Frković, A.: Rezultati ostvar. programa Šum. škole Karlovac za ocjenj. lov. trofeja. ŠL 7-8, 1998., s. 347-352.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM