HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11785
ime TOMLJANOVIĆ, Mile
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11785)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 9. 1957.Senj
srednje obr.1976.Senj
apsolvirao1981.
diplomirao20. 9. 1982.
karijera Senj
 Krasno Polje
umro27. 7. 2005.Senj Sin Mile i Zore r. Tomljanović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je zidar, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu završio je u Senju, maturiravši u gimnaziji 1976. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na ŠG odjelu 20.9.1982.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u ŠG Senj. I kao pripravnik i nakon odsluženoga vojnog roka radi u Odjelu za uređivanje šuma u svojstvu taksatora (1982.-1997.). U to vrijeme izradio je velik broj šumskogosp. osnova. Nakon 15 godina rada u taksaciji 9.1.1997. imenovan je upraviteljem Šumarije Krasno Polje.
 Sudjelovao je na više stručnih skupova. Kao član HŠD, ogranak Senj, bio je na nekoliko stručnih ekskurzija u zemlji i inozemstvu.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1996., s. 57.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 696.
 *** Osječani na Velebitu. Časop. "HŠ" br. 33, 1999., s. 32.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Mile Tomljanović (1957 – 2005), ŠL 3-4/2008, s.218 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM