HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11787
ime T., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11787)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1956.
diplomirao16. 9. 1957.

 Sin Grge i Agneze. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Đurđevcu, a gimnaziju u Koprivnici.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1955.-56., a diplomirao 16.9.1957. na ŠG odsjeku.
 Čitav radni vijek bio je zaposlen u Šumariji Đurđevac, obnašajući duže vrijeme dužnost upravitelja Šumarije.
 Za dugogodišnji rad, zalaganje i postignute rezultate na unapređenju šumarstva toga područja dodijeljena mu je 1974. Zlatna plaketa.
 Bio je član ŠDH i Šumarskoga kluba Koprivnica. Kao umirovljenik živi u Đurđevcu.

 *** Iz Šumarskog društva NRH. ŠL 1958., s. 141.
 *** ŠN, s. 369 (Đorđe!).
 *** Zbornik Bjelov. 1974., s. 413, 478.
 *** SŠN 2, ŠF 1998., s. 690, (Đorđe!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HODIĆ, Ivan: ANTE TOMLJENOVIĆ (1932–2014), ŠL 9-10/2014, s.538 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM