HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11794
ime TOMPAK, Mihajlo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
      šumarski i lovni inspektor, viši stručni savjetnik

                                                                IZBOR      (knjiga5/11794)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 9. 1933.Leskovac /Srbija/
niže obr. Osijek
srednje obr.1952.Zemunstrojarski tehničar
apsolvirao1959.ŠF Zagreb
diplomirao13. 3. 1961.ŠF Zagreb
karijera1961.Šumarija Zmajevac
1963.ViroviticaSrednja šumarska škola
1964.ŠG KoprivnicaŠ. Sokolovac, upravitelj Š. Repaš
1978.Općia Zlatar-Bistricašumarski, lovni inspektor
1982.Zajednica općina Zagrebšumarski i lovni inspektor
1885.OOUR uzgoja i zaštite šuma Zagrebreferent za privatne šume
1986.Komitet za poljoprivredu i šumarstvo SRHviši stručni savjetnik
1991.Ministarstvo poljoprivrede i šumarstvanačelnik odjela za šumarstvo
umirovljen1995.Zagreb
umro7. 1. 2010.Zagreb Sin Rudolfa i Hedvige r. Mikolji. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz ugledne liječničke obitelji (oba roditelja bili su mu liječnici), porijeklom iz Suhopolja kod Virovitice. Pučku školu završio je u Sarvašu i Osijeku te četi ri razreda Klasične državne gimnazije. U Virovitici je 1948. godine završio peti razred gimnazije. Autosaobraćajnu srednju tehničku školu - remontni smjer - završio je u Zemunu 1952.g.
 Studirao je na Poljoprivr.šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1958.-59., a diplomirao 13.3.1961.
 Kao strojarski tehničar, prije upisa na fakultet, dvije godine radio je u Tvornici motora Zagreb (1953.-1955.). Nakon diplomiranja zapošljava se u LŠG "Jelen" Bilje - Šumarija Zmajevac, na radnome mjestu referenta za mehanizaciju, plantažiranje i lovstvo. Ljeti 1963. napušta Baranju i prima radno mjesto predavača struč nih predmeta u Srednjoj šumarskoj školi - primarni smjer, u Virovitici. Godinu dana kasnije prelazi u ŠG Koprivnica, gdje najprije radi kao referent za uzgajanje šuma i lovstvo u Šumariji Sokolovac (1964.-1967.), a zatim kao upravitelj Šumarije Repaš (1967.-1977.) te ponovno kao referent uzgoja u Šumariji Đurđevac (1977.-1978.).
 Napustivši šumarsku operativu, od 1978. do 1982. na dužnosti je šumarskog, lovnog, poljoprivrednog i ribarskog inspektora te upravnog referenta za iste oblasti u Općini Zlatar-Bistrica (Hrv. zagorje), a od 1982. do 1985. na dužnosti šumarskog i lovnog inspektora u Zajednici općina Zagreb. Tijekom 1985. referent je za privatne šume u OOUR-u uzgoja i zaštite šuma Zagreb, a 1986. pa sve do umirovljenja 1995. god., na osobni zahtjev, u Komitetu za poljoprivredu i šumarstvo RH na radnome mjestu višeg stručnog savjetnika, a u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva na mjestu načelnika Odjela za šumarstvo, preradu drveta i lovstvo.
 Uza svoje redovne dužnosti, kao priznati stručnjak iz šumarstva i lovstva, dipl. ing. Mihajlo Tompak u više je navrata bio član republ. komisije za zaštitu šuma, komisije za uzgoj mekih listača i plantažiranje, savezne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda od privatnih šuma i dr. Osim članstva u svojoj matičnoj lovačkoj organizaciji neko je vrijeme obnašao dužnost predsjednika SLDO Koprivnica. Dugogodišnji je član Stručnog savjeta LSH i njegova povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih trofeja.
 Tijekom razdoblja provedenog sa službom u Komitetu za poljoprivredu i šumarstvo, kasnije Ministarstva, aktivno je sudjelovao pri izradi i predlaganju Zakona o šumama i Zakona o lovu te provedbenih propisa tih zakona.
 Sudjelovao je na više stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Povremeno se javlja u "Šum. listu" i "Lovačkom vjesniku".

1Godišnji plan zaštite kultura. LRV 1980., LXXXIX, 9, 222-223.
2Forestry - (Šumarstvo) Facts on Agriculture, Forestry and Water management in Croatia. (Pregled poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hrvatske). Suautori Novak, N. i Bezak, K., Ministry of Agriculture and forestry, Rewiew (92): 59-74, Zagreb 1992.

 *** ŠN, s. 372; SŠN 2, 1998., s. 690.
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 482.
 *** ŠIB, s. 43, 70.
 Frković, J.: Lovačke trofeje - obrada, ocjenjivanje i vrednovanje. Evropska divljač, Zagreb 1989.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 212, 445.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 67, 68, 72, 139.
 *** Časop. "HŠ" br. 21/22, 1998., s. 33; br. 27, 1999., s. 30.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAPEC, Davorin: Mihajlo Tompak (1933 – 2010), ŠL 1-2/2010, s.94 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM