HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11800
ime T., Dragutin Dragan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11800)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1937.
diplomirao10. 10. 1938.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Jakova, zanimanjem služ-benika. i Marte r. Došen, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Brušanima 1924., a Državnu realnu gimnaziju u Gospiću 1932. god. Šumarstvo je studirao na Poljo privr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1936.-37., a diplomirao 10.10.1938.
 Rad u struci započeo je 1939.g. u Direkciji šuma Sušak, vezano uz nadničarske taksacijske radove i pilansku proizvodnju u Štirovači. Početkom 1940. imenovan je za kotarskog šum. referenta u Biogradu, ali je iste godine vraćen u Štirovaču za upravitelja. Već 1941. g. premješten je na dužnost upravitelja Šumarije Morović, Petrovaradinske imovne općine. God. 1944. radi u Ravnateljstvu šuma N. Gradiška gdje je preuzet za šumarskog referenta KNO-a N. Gradiška u Širincima. U 1946. god. radio je u vinkovačkoj podružnici Zemaljskog šumskog poduzeća Hrvatske kao zamjenik upravitelja. God. 1947. prelazi Manipulaciji Karlovac, ŠG Sisak, a za nekoliko mjeseci Poduzeću za iskoriščivanje šuma Delnice na dužnost tehničkog direktora. Već 1948. premješten je Ministarstvu šuma NR Hrvatske, s prelaskom, nakon reorganizacije, Ministarstvu drvne industrije s radom u pilanskom sektoru. God. 1950. premješten je u DI Slavonski Brod za rukovodioca eksploatacije šumskog bazena, a 1953. g. prelazi u ŠG Vinkovci na mjesto direktora gospodarstva. Nakon likvidacije gospodarstva, 1956. dodijeljen je za šefa Šumskom inspektoratu Vinkovci. Iste godine sudjelovao je u osnutku i izgradnji DI "Slav. hrast" Vinkovci, kao direktor, koja se 1961.g. spaja sa šumarstvom u ŠPIK "Spačva" Vinkovci. I tu je radio kao direktor industrije, pomoćnik gen. direktora ili voditelj planske službe. Od 1970. god., od objedinjavanja šumarstva istočne Slavonije u ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci, radio je na dužnosti savjetnika za dugoročno planiranje. God. 1979. odlazi u mirovinu.
 Sudjelovao je na više kongresa i skupova te praksi o preradi drva u SSSR-u.
 Objavljivao je niz kraćih sastava u stručnim i lokalnim glasilima i prigodnim publikacijama.
 Kao zaslužan šum. stručnjak odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vijencem (1974.), a Savez ITŠDI
 Hrvatske dodijelio mu je Povelju i zlatnu medalju (1976.).
 Kao penzioner živio je u Vinkovcima.

1Osnutak, djelovanje i likvidacija Brodske imovne općine. Zbornik o stotoj godišnjici šumarstva jugoist. Slavonije, Centar za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima, Vinkovci - Sl. Brod, 1974., s. 491-516.
2Privredno značenje starih posavskih hrastika. Simpozij sto godina znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, Centar za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima, Zagreb 1975., s. 307-316.
3D. Tonković, 1978: Značajne obljetnice Saveza IT šumarstva i drvne industrije Vinkovci. Š.L. 1-3, s.117 PDF
4Tonković, D., 1983: Branimir KASUMOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 1-2, s.107 PDF
5Tonković, D., 1983: 30 godina uspješnog djelovanja RKUD »ŠUMARI« iz Vinkovaca. Š.L. 5-6, s.299 PDF
6Tonković, D., 1983: Organiziranost šumarstva Slavonije od prvih početaka do danas. Š.L. 9-10, s.425 PDF
7Tonković, D., 1984: ANTUN KAMERER, dipl. inž. šum. i agr.. Š.L. 1-2, s.103 PDF
8Tonković, D., 1985: Šumarski veterani Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine u posjetu Vinkovcima.. Š.L. 9-10, s.528 PDF
9Stari slavonski hrastici, (fotomonografija). KIC "Privlačica", Privlaka, Vinkovci 1986., s 1-36.
10Tonković, D., 1989: Nakon 50 godina ponovo na okupu.. Š.L. 3-5, s.215 PDF
11Počeci pilanarstva na vinkovačkom području. Godišnjak 11, Ogranak MH, Vinkovci 1993., s. 175-182.
12Tonković, D., 1994: Crnadak o osnivanju kultura topola u Posavskim šumama hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.124 PDF
13Tonković, D., 1994: Dragutin Čepelak, dipl. inž. šum. (1909-1993). Š.L. 11-12, s.386 PDF
14Tonković, D., 1995: Štirovača kao negdašnje središte za preradu drva srednjeg Velebita. Š.L. 5-6, s.201 pdf
15Tonković, D., 2001: Šumske željeznice u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.63 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 320, 322, 323, 359.
 *** ŠL 1940., s. 271; 1943., s. 25; 1965., s. 590, 593; 1974., s. 566; 1976., s. 367, 369, 422; 1978., s. 259-261; 1989., s. 215-223.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 328, 342, 461.
 *** PŠH 1846-1976., s. 374.
 Kožul, K.: Inž. Dragan Tonković, list "Slavonska šuma" br. 120, s. 14.
 *** ŠE 3, Zagreb 1987, s. 449.
 *** HŠD 1846-1996., s. 436.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 182, 189.
 Sučić, M.: 45 godina KUD-a "Šumari". Vinkovci 1998., s. 19-20, 24, 26, 27, 29, 45, 133, 165, 166, 169, 187.
 *** Časop. "HŠ" br. 24, 1998., s. 16, 32.
 *** SŠN sv. 1, s. 191; sv. 2, s. 685.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM