HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11807
ime TOPALI, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11807)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 11. 1912.Sarajevo
apsolvirao1936.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao20. 8. 1941.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1941.Krndija Našice
1946.Okružni NOO Sušak
1947.Šumarija Klana
1949.ŠIP Novi
1951.Šumarija Opatija
1954.Rijeka
1972.Ceste Rijeka
trenutno, od Exportdrvo Zagreb
umirovljen1982.
umro16. 5. 1992.Rijeka

 Sin Antuna i Lujze r. Stebel. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1935.-36., a diplomirao 20.8.1941.
 Prvo zaposlenje dobio je u Krndiji d.d. Našice, gdje je proveo ratne godine. Državni stručni ispit položio je 1943. Iz Našica odlazi u Rijeku, gdje je najprije referent za šumarstvo u Okružnom NO Sušak (1.1.1946.-15.12.1947.), a od 16.12.1947. pa do 31.12.1948. upravitelj Šumarije Klana. Slijedeće dvije godine (1.1.1949.-1.2.1951.) provodi u Šum. ind. poduzeću Novi, radeći u DIP Sv. Juraj, odnosno Klana, zatim u Kotarskom poduzeću "Tuhobić" Rijeka (1.2.1951.-22.11.1951.) te Šumariji Opatija u kojoj radi na mjestu upravitelja od 22.11.1951. do 6.12.1954.
 Trgovački poslovi s drvom i drvnim proizvodima potakli su ga da se zaposli najprije u RO "Istra"-importexport Rijeka (6.12.1954.), a zatim u "Transjugu" Rijeka, gdje provodi narednih 15-ak godina, a 1972. prelazi u Građ. RO "Cesta" Rijeka u kojoj će i okončati radni vijek (1982.).
 Kao dugogodišnji vanjski suradnik "Jugokontrole" Rijeka, rad. org. za kontrolu drv. sortimenata, napisao je i izdao zapaženi priručnik iz te domene pod naslovom "Kontrola i otprema drvnih proizvoda u trgovini drvetom", (Informator, Zagreb 1986.).
 Uz priznanje, koje je primio od RO "Cesta" Rijeka, za neprekinuti 10-godišnji radni staž (1982.), bilje-žimo zlatnu plaketu Planinarskog saveza Rijeka (1970.) i priznanje PD "Platak" Rijeka (1974.) za naročite zasluge na razvoju planinarstva. Skiklub Rijeka 1981. dodjeljuje mu priznanje "kao jednom od najuspješnijih skijaša grada Rijeke u proteklih 35 godina".
 Bio je član HŠD.
 (Zahvaljujemo gospođi Ružici Topali iz Rijeke koja nam je dala dokumentaciju za svoga supruga.)

1KONTROLA I OTPREMA DRVNIH PROIZVODA U TRGOVINI DRVETOM; Informator, Zagreb 1986. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 9, (II. god.).
 *** ŠL 1943., s. 329, 332; 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 1998., s. 685.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM