HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11809
ime T., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik i nadzornik
     


lokacija

apsolvirao1928.
diplomirao10. 10. 1929.

 Studirao je na Gospodarskošumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol. g. 1927.-28., a diplomirao 10.10.1929.
 Od 1930. do 1932. radio je kod kr. Direkcije šuma u Vinkovcima. Nakon toga bio je u BiH. God. 1933. bio je činovnički pripravnik i upravitelj kod Kot. načelstva Žepče. Od 1934. do 1941. radio je kod Direkcije šuma Banja Luka i to kao šum. pristav u Tesliću, šum. referent u Prnjavoru, šum. viši pristav u Derventi i ponovno u Prnjavoru, te kao šum. savjetnik u Jajcu. God. 1941. premješten je za šum. nadzornika najprije kod Ravnateljstva šuma u Tuzli, a zatim u Banja Luci, gdje se nalazio i 1943. U međuvremenu (1942.) radio je u Hrvatskoj kod Ravnateljstva šuma Ogulin. Ostali podaci o kretanju u službi nisu nam poznati.
 God. 1939. odlikovan je Ordenom Sv. Save 5. reda. Bio je član JŠU i HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 51, 111, 151.
 *** ŠL 1934., s. 532; 1937., s. 548; 1938., s. 298, 385, 461; 1940., s. 51; 1941., s. 113, 328, 406; 1942., s. 270; 1943., s. 25, 329.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 548.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM