HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11812
ime TOPOLOVAC, Višnja
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11812)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena23. 11. 1941.Karlovac
srednje obr.1963.ZagrebVIII realna gimnazija
apsolvirala1967.
diplomirala5. 3. 1970.ŠF Zagreb
karijera6. 8. 1970.OTP Karlovac
1. 4. 1976.ŠG Karlovacreferentica OS, plan i analiza
1. 1. 1991.HŠ UŠ Karlovacstručna suradnica u planu i ekologiji
15. 2. 2000.HŠ UŠ Karlovacrukovoditeljica Odjela za ekologiju šuma
5. 4. 2004.HŠ UŠP Karlovacsavjetnica u Uredu voditelja
umirovljena23. 11. 2006.
umrla17. 4. 2011.Karlovac

 Kći Ivana i Marije r. Hajdinić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je bio profesor, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu polazila je u Karlovcu, a maturirala je na VIII. realnoj gimnaziji u Zagrebu 1963.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirala je na ŠG odjelu 1966.-67. godine, a diplomirala 5.3.1970.
 Kako nije mogla dobiti radno mjesto u struci, 6.8.1970. zapošljava se u Općem trgovačkom poduzeću Karlovac, gdje radi sve do 1.4.1976. kad prelazi u ŠG Karlovac. Najprije radi na poslovima referenta za osnovna sredstva, zatim na planu i analizi što nastavlja i nakon osnivanja JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb 1.1.1991. Od 1.1.1992. imenovana je stručnom suradnicom za ekologiju šuma UŠ Karlovac, prvo u Proizvodnom odjelu, a od 1995. do 2000. godine u Odjelu za uređivanje šuma. Stvaranjem Odjela za ekologiju UŠP Karlovac od 15.2.2000. postaje njegova prva rukovoditeljica. Tu pokazuje svoju upornost i dosljednost prilikom ustrojavanja novog odjela i primjeni zakonskih propisa na području čitave uprave. Pred kraj radnog vijeka posljednje dvije i pol godine provela je kao savjetnica voditelja Uprave šuma Podružnice Karlovac.

U mirovinu je otišla 23.11.2006. godine. Živjela u Karlovcu gdje je i umrla 17. 4. 2011.

Bila je članica HŠD-a.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 693.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: Višnja Topolovac (1941–2011), ŠL 5-6/2011, s.335 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM