HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11821
ime TRBOJEVIĆ, Savo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11821)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 1. 1935.Donji Srb /Lika/
apsolvirao1959.
diplomirao14. 4. 1964. Sin Steve i Marije r. Šumonja. Otac mu je bio gimnazijski profesor, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru 1946., a realnu gimnaziju polazio je u Bjelovaru, gdje mu je otac bio profesor. Osmi razred završava na III. mješovitoj gimnaziji u Zagrebu kamo mu se preselila obitelj. Maturirao je 1954. godine.
 Iste godine u jesen upisao se na Poljoprivrednošum. fakultet, gdje je apsolvirao na Šumarskom odjelu ŠG smjer škol.g. 1958.-59. Diplomirao je na osamostaljenome Šum. fakultetu u Zagrebu 14.4.1964. po povratku s odsluženoga vojnog roka. Na istom je fakultetu 1975. apsolvirao poslijediplomski studij iz zaštite šuma, ali nije magistrirao.
 Čitav radni vijek službovao je u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, odnosno od 1991. u UŠ Bjelovar.
 Nakon obavljenog pripravničkog staža 1964.-65. (taksacija, projektiranje šumskih cesta i dr.) radio je u Šumariji Pakrac od 1965. do 1967. kao referent za uzgajanje i iskorišćivanje šuma, a zatim od 1967. do 1987. u Šumariji Lipik, kao referent za uzgajanje šuma i zaštitu šuma. Nakon 20 godina rada u Lipiku, slijedi premješ-taj u Šumariju Vrbovec, gdje je bio najprije referent za uzgajanje šuma, pa revirnik - do umirovljenja 1.7.1995.
 Član je HŠD, Ogranak Bjelovar.
 Kao umirovljenik živi u Vrbovcu (1999.).

 *** Zbornik Bjelovar, 1974., s. 447.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 62.
 *** ŠN, s. 372; SŠN 2, 1998., s. 690.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM