HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11824
ime T., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11824)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1960.
diplomirao1961.
karijera15. 1. 1961.šumarija Slavonska Orahovica

 Sin Miloša i Ljubice r. Divić. Srbin, hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjere. Potječe iz obitelji zemljoradnika. Osnovnu školu završio je u Gomirju 1941., a Šumarsku školu u Karlovcu 1951. godine. Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Skopju. Diplomirao je 1961.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je 15.1.1961. u ŠG Našice, Šumarija Slav. Orahovica. Nakon pripravničkog staža imenovan je zamjenikom upravitelja, a zatim upraviteljem Šumarije. Krajem 1963. vraća se u svoj rodni kraj, u ŠG Ogulin, primivši mjesto upravitelja Šumarije Plaški (1963.-1966.), a zatim upravitelja Šumarije Gomirje (1967.-1971.). U novom Goranskoprim. ŠG Delnice neko je vrijeme referent za zaštitu šuma, pa rukovoditelj RJ Gomirje OOUR za eksploataciju šuma. Zbog zdravstvenih tegoba godine 1988. odlazi u prijevremenu mirovinu.
 Bio je član DIT-a, kasnije HŠD.
 Živi u Gomirju.

 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara... Zagreb, 1997., s. 211, 232.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 80, 139.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM