HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11830
ime TRIFUNOVIĆ, Dragoljub
zvanje
zanimanje     
dr. šum. znanosti, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11830)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 9. 1901.Vučitrn /Kosovo/
apsolvirao1924.
diplomirao1925.
doktorirao1962.ŠF u Beogradu
umro16. 8. 1980.Beograd /Srbija/
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Diplomirao je šumarstvo na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Beogradu 1925. god. Službovao je od 1926. do 1929. u direkcijama šuma Zagreb i Vinkovci, zatim u Sremskoj Mitrovici i u Banskoj upravi Moravske banovine u Nišu. Poslije II. svj. rata radi u Ministarstvu šumarstva FNRJ. Bio je ekspert u mješovitoj komisiji za utvrđivanje vrijednosti šuma u Istri i Slovenskom primorju, prilikom realizacije ugovora o miru između Jugosl. i Italije. Od 1951. u Institutu za naučna istraživanja u šumarstvu i DI u Beogradu načelnik je Odjeljenja za uređivanje šuma i ekonomiku šumarstva.
 Doktorirao je na Šum. fakultetu u Beogradu 1962. Od 1964. viši je znanstveni suradnik instituta. U mirovinu odlazi 1965. godine.
 Izradio je i objavio više od 80 radova, od čega 45 uređajnih elaborata i projekata.
 U Šum. listu br. 7-8, 1947. pisao je o "Normiranju cijena drveta..." i "O standardu neobrađenog drva".
 Bio je član JŠU u Zagrebu (1926.).

1Ing. D. Trifunović, 1947: Normiranje cena drvetu u šumskoj proizvodnji i ekspolatacija. Š.L. 7-8, s.236 PDF
2Ing. D. Trifunović, 1947: O standardu neobrađenog drva. Š.L. 7-8, s.249 PDF
3BOROVI; INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU NR SRBIJE, BEOGRAD 1954. BIB
4TABELE DRVNIH MASA DUBEĆIH DRVETA TOPOLE POPULUS EURAMERICANA (DODE) ; INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA J ŠUMARSTVU NR SRBIJE, Beograd 1956. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Izvještaj JŠU 1927., s. 32, (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 11, 67, 99, 151.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 127.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 548.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 177, 264, 420.
 *** ŠE 3, 1987., s. 532.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM