HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11842
ime TRÖTZER, Dragutin
zvanje
zanimanje     
šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11842)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 1. 1860.Zagreb
apsolvirao1880.
umro8. 5. 1940.Zagreb Pučku školu polazio je u Našicama, a realnu gimnaziju u Karlovcu i Zagrebu (1871.-1877.). Šumarstvo je apsolvirao 1880. na GŠU u Križevcima.
 Služiti u struci počeo je 1881., kao šum. vježbenik, kod Vlastelinstva grofa Pejačevića u Našicama, a nakon položenog državnog ispita 1883. slu-žio je vojni rok u Banja Luci i Višegradu. God 1883. imenovan je šum. pristavom na Vlastelinstvu u Donjem Miholjcu. Od 1884. do 1890. obnašao je dužnost šumara u Dugom Selu. Nakon toga, kao nadšumar, preuzima upravu šuma nadarbine Zagrebačke nadbiskupije. Ovdje je 1909. imenovan šumarnikom, 1913. nadšumarnikom, a 1921.g. u prigodi umirovljenja "podijeljen mu je naslov šum. savjetnika kao priznanje za njegovo revno, pošteno i savjesno službovanje", (ŠL 1921., 210.).
 Umro je 1940. u Zagrebu i sahranjen je na Mirogoju. Bio je suradnik Šum. lista.
 Više od 50 godina bio je aktivan član HSŠD, odnosno JŠU, dugogodišnji odbornik HSŠD, biran i za potpredsjednika i jedan od zaslužnih za izgradnju Hrv. šumarskog doma. Između ostalog obnašao je dužnost ispitnog povjerenika na državnim struč nim ispitima (1895.-1918.) i povjerenika Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika (1910.-1921.). God. 1935. Glavna skupština JŠU izabrala ga je svojim počasnim članom za zasluge i dugotrajan društveni rad.
 Za vrijeme školovanja u Križevcima aktivno je sudjelovao u školskim društvima "Plug" i "Slavulj" i Društvu za potporu siromašnih učenika GŠU.

1Priobćuje Dragutin Trötzer, šumar, 1885: Bagren ili nerod kao šumsko drvo.. Š.L. 9, s.385 PDF
2, 1886: Rieč u zgodno vrieme. Š.L. 12, s.523 PDF
3Die oesterreichischungarische Monarchie in Wort und Bild, sv. 55, 59, Wien 1888. Ibid 1888., s. 461-464, (prikaz šumarstva u Hrvatskoj).
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1882., s. 221, 228; 1890., s. 90, 376; 1897., s. 589; 1913., s. 31; 1915., s. 293.
 *** Iskaz član. HSŠD: ŠL 1908, 1915.
 *** Promaknuće. Dragutin Trötzer. ŠL 1913., s. 309.
 *** Osobne promjene kod privatnih šum. uprava. Dragutin Trötzer - umirovljenje. ŠL 1921., s. 210.
 *** Izvj. JŠU: 1927., s. 32; 1935., s. 12 (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17, 151, (Trecer).
 Uredništvo: Naši jubilarci. ŠL 1935., s. 173-175.
 Hradil, D.: Dragutin Trötzer. In memoriam. ŠL 1940., s. 324-325.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 46, 214, 258.
 *** ŠN, s. 49; SŠN, sv. 1, s. 146, 150.
 *** PŠH 1846-1976., s. 70, 367, 368, 410.
 Husinec-Delić: GŠU u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 91, 94, 100, 105.
 *** HŠD 1846-1996., s. 87, 89, 102, 109, 129, 130, 133, 134, 142, 145, 150, 154, 155, 157, 158.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Dragutin Trötzer., ŠL 6/1940, s.324 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM